Vandeurzen mikt op 8.413 extra plaatsen in woonzorgcentra

Foto: Frederik Buyckx

Vandeurzen mikt op 8.413 extra plaatsen in woonzorgcentra

Print

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen wil tegen 2019 8.413 nieuwe woongelegenheden in woonzorgcentra realiseren. Die extra plaatsen moeten tegemoet komen aan de vergrijzing.

De Vlaming vergrijst. Vandaag is 1 op de 5 Vlamingen ouder dan 65 jaar. In 2030 zal dat aantal stijgen naar 1 op 4. Volgens een studie uit 2011 zal Vlaanderen tegen 2025 meer dan 24.000 woongelegenheden in woonzorgcentra moeten bijcreëren om die vergrijzing op te vangen. In de vorige legislatuur werden al ruim 7.300 nieuwe woongelegenheden erkend of gepland.

Bedoeling is om nu de volgende stap te zetten. Tegen 2018 wil minister Vandeurzen 8.413 extra woongelegenheden realiseren. Het gros daarvan in 2015 (2.348) en 2016 (3.287).

Minister Vandeurzen herhaalt ook dat hij werk maakt van een nieuw financieringsmodel voor de bouw en renovatie van welzijns- en zorginfrastructuur. Dat moet een alternatief vormen voor het VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), waarvan de financiering is opgedroogd. Volgens minister Vandeurzen is een taskforce bezig met het uitstippelen van dit alternatief. Bedoeling is om het nieuwe instrument vanaf 2016 te kunnen inzetten.

.

Nu in het nieuws