Mannen doen nog steeds minder in het huishouden dan vrouwen

Foto: ss

Life

Mannen doen nog steeds minder in het huishouden dan vrouwen

Print
Als mannen minder gaan werken, gaan ze niet meer in het huishouden doen. Vrouwen werken nog steeds gemiddeld twintig uur in het huishouden en mannen negen uur, althans toch in Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van het Utrechtse Verwey-Jonker Instituut dat gespecialiseerd is in maatschappelijke vraagstukken.

Opvallend, de studie kwam er op vraag van de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Van Asscher. In Nederland was de discussie aan de gang of de aanpassing van de werkweek zou kunnen helpen om meer evenwicht te creëren in het huishouden. Volgens Marian van der Klein van het Verwey-Jonker Instituut is er vooral sprake van een mentaliteitskwestie. 'Je kunt de arbeidstijd wel van bovenop opleggen, maar je kunt niet zeggen: dan moet je thuis de taken eerlijker verdelen.' Een kortere of langere werkweek heeft dus nauwelijks invloed op de verdeling van zorgtaken.

Vrouwen blijven gemiddeld ruim twee keer zoveel in het huishouden doen als mannen. Zo zouden vrouwen gemiddeld twintig uur per week aan huishouden en zorg besteden en mannen slechts negen uur. Uit het onderzoek blijkt ook dat vrouwen in de loop van de jaren meer zijn gaan werken, maar dan wel veel vaker deeltijds. Waar de man zijn keuze voor de werkweek bepaalt aan de hand van het loon, staat voor de vrouw bijna altijd de combinatie werk-zorg voorop. 'Ze kiezen er zelf voor', zegt Van der Klein. 'Tenminste, ze denken dat het een individuele keuze is. Ze willen een relatie met de kinderen opbouwen, zelf voor ze zorgen. Als je naar de statistieken kijkt, is daar weinig individueels aan. Uit elk onderzoek blijkt dat tijd voor zorgtaken voor vrouwen belangrijker is dan voor mannen.'

 

 

NIET TE MISSEN