Regering moet huiswerk Doel 1 en 2 overdoen

Foto: jdl

Regering moet huiswerk Doel 1 en 2 overdoen

Print

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) vindt dat het wetsontwerp om de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 langer open te houden, niet volstaat. De Raad van State wees er al op dat de vergunning van Doel 1 half februari is verlopen. Er is een nieuwe vergunning nodig, inclusief een omslachtig en delicaat milieueffectenrapport met een bevraging bij de omwonenden. De regering wil dat vermijden.

Minister van Energie Marie-Christine Marghem vroeg het Fanc of ze toch door kon gaan met haar wetsontwerp en het antwoord is duidelijk negatief. Het Fanc geeft twee suggesties om het ontwerp aan te passen. Een eerste mogelijkheid is dat er een speciale procedure zonder milieueffectenrapport en met kortere termijnen wordt uitgewerkt, maar waarbij de rechten van de omwonenden en het leefmilieu toch voldoende worden beschermd.

Een tweede -gevoeligere- mogelijkheid bestaat erin dat de vergunning met terugwerkende kracht wordt verlengd. Alleen is het Grondwettelijk Hof streng voor dergelijke wetten. Er zou wel hoogdringendheid kunnen ingeroepen worden, want de energiebevoorrading komt in het gedrang.

MEEST RECENT