Bewoners Tanghofwijk wantrouwen W-Kracht

Stephan Deweerdt (links) en Wim Annaert (rechts) beantwoordden publieksvragen Foto: Philippe Desmet

Bewoners Tanghofwijk wantrouwen W-Kracht

Print
Kontich - W-Kracht heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om windturbines te bouwen in Kontich en Rumst. Het gemeentebestuur organiseerde een informatieavond.

W-Kracht heeft een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor de bouw van één windmolen te Kontich en nog eens drie turbines in Rumst. Het openbaar onderzoekt loopt van 27 april tot 25 mei. 

Stephan Deweerdt kreeg als afgevaardigde van W-Kracht voornamelijk vragen voorgeschoteld over milieuaspecten. Deweerdt ging uitgebreid in op deze vragen ook al verleende het provinciebestuur al een milieuvergunning.

De sfeer werd grimmig toen er vragen werden gesteld over de doelstellingen van W-Kracht op lange termijn. “Hoeveel windmolens exploiteert W-kracht momenteel,” wou een burger weten. Deweerdt weigerde deze vraag te beantwoorden. “U belooft ons dat u binnen de vierentwintig uur ingrijpt wanneer de turbines te veel lawaai of slagschaduw veroorzaken, maar wat als u de windmolens verkoopt? Zal de nieuwe exploitant zich aan uw beloftes houden,” vroeg Frans Baes namens de bewoners van de Tanghofwijk. Deweerdt beklemtoonde dat de turbines aan alle voorwaarden qua veiligheid, geluid en slagschaduw voldoen en dat alle milieuvoorwaarden op papier staan. 

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio