Vlaamse arbeidsmarkt steeds meer voor hooggekwalificeerd personeel

Foto: Photo News

Vlaamse arbeidsmarkt steeds meer voor hooggekwalificeerd personeel

Print

Het aandeel van de hooggekwalificeerde jobs in Vlaanderen is in de periode 1993-2013 gestegen van 35,4 tot 44,1 procent. Dat komt door de opkomst van de dienstensectoren.

Dit ging ten koste van de middengekwalificeerde jobs wiens aandeel in die periode van 55,9 tot 45,9 procent daalde. Het percentage laaggekwalificeerde jobs daarentegen steeg licht van 8,7 tot 10. Dat blijkt uit berekeningen van het Steunpunt Werk en Sociale Economie.

Het stijgend aantal hooggekwalificeerde jobs weerspiegelt deels de opkomst van de dienstensectoren waar heel wat functies gevraagd worden met een hoger kwalificatieprofiel. Het aandeel van de sector ‘commerciële diensten’ (vervoer, communicatie, handel, horeca...) in de werkgelegenheid in Vlaanderen steeg in de periode 1988-2013 van 39,3 tot 49,3 procent.

Bij de publieke dienstensectoren nam ook het aandeel van ‘gezondheidszorg en maatschappelijke diensten’ toe van 7,5 tot 12,5 procent. Het aandeel ‘onderwijs en overheid’ daarentegen daalde in deze periode licht van 17,9 tot 15,3 procent.

Het afnemend aandeel middengekwalificeerde jobs (metaalarbeiders, bedienaars van installaties en machines, administratief medewerkers...) ging dan weer gepaard met de afbouw van de industriële tewerkstelling. In de periode 1988-2013 daalde het aandeel van de ‘industrie’ in de tewerkstelling van 24,3 tot 13,8 procent. De tewerkstelling in de bouwsector daarentegen bleef in deze periode schommelen rond de 6,5 procent.

De totale tewerkstelling in Vlaanderren steeg in de periode 1986-2013 overigens van 2 tot 2,6 miljoen werkenden, een toename met 30,9 procent.

Nu in het nieuws