© WAS

Antwerpse politie vanaf 1 september versterkt met ‘snelle responsteams’

De Antwerpse politie wordt vanaf 1 september versterkt met het ‘snelle responsteams’ (SRT), zwaar bewapende teams die snel moet kunnen optreden bij incidenten met vuurwapens. De aanslagen in Parijs brachten deze plannen in een stroomversnelling.

doro

“De snelle responsteams komen er op vraag van de burgemeester en de korpschef”, meldt de Antwerpse politie in een persbericht. “Na de verhoogde terreurdreiging van begin dit jaar ontvingen zij een duidelijk signaal vanuit het korps. De politiemensen maakten zich zorgen over hun eigen veiligheid op het terrein. Wanneer er zich in Antwerpen plots zware gewelddadige feiten zouden voordoen, zoals in Verviers, hebben de reguliere interventieteams nood aan onmiddellijke back-up van gespecialiseerde politiecollega’s.”

Omdat het Bijzonder Bijstandsteam (BBT), de zogenoemde bottinekes, niet meteen ter plaatse kan zijn, wordt het SRT vanaf september in het leven geroepen. “De BBT is pas een half uur na de feiten echt ter plaatse”, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever aan de VRT. “Dat is te lang als iemand heel veel slachtoffers wil maken.”

Zwaar bewapend

Er zullen altijd drie agenten van het SRT in een anoniem voertuig de klok rond inzetbaar zijn. Ze worden aangestuurd door de politie vanuit de radiokamer op de Oudaan. De inspecteurs krijgen stevigere kogelwerende vesten en ballistische helmen. De teams zullen semi-automatische wapens dragen die meer vuurkracht hebben dan de standaard politiebewapening. “Als je tegen een kalasjnikov moet kunnen optreden, moet je met gelijkaardige wapens op het terrein komen”, zegt De Wever.

Tenslotte krijgen de snelle responsteams ook een ‘less lethal’ wapen. Dit is een wapen dat kunststof projectielen afvuurt waarmee een persoon kan uitgeschakeld worden zonder hem te doden.

De SRT-inspecteurs volgden al een opleiding in specifieke arrestatietechnieken en ze zullen ook bijkomende rijopleidingen krijgen.

Charlie Hebdo

“De criminaliteit in Antwerpen daalt scherp, en dat kan ik alleen toejuichen. Maar tegelijk zien we dat criminelen en terroristen vaker naar oorlogswapens grijpen”, verduidelijkt De Wever. “De nood aan speciaal opgeleide snelle responsteams met zwaardere bewapening is dus duidelijk. De tragische dood van agent Ahmed Merabet bij de recente terreuraanslagen in Parijs bracht dit dossier in een stroomversnelling. Hij stond met zijn gewone dienstwapen oog in oog met terroristen met kalasjnikovs, en maakte geen schijn van een kans. Ik wil als burgemeester geen agenten met een standaard dienstwapen afsturen op een incident met zware oorlogswapens, waarbij ze zichzelf noch de bevolking kunnen beschermen.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio