Mag je lopen langs een drukke weg en duiven in de stad voeren?

Foto: *

Fit & Gezond

Mag je lopen langs een drukke weg en duiven in de stad voeren?

Print
De nieuwe website gezondheidenmilieu.be wil vragen over de invloed van milieufactoren op onze gezondheid beantwoorden. Per thema kan je er terecht voor informatie over onder meer fijn stof, verkeer, ongewenste insecten, straling en schimmels.

De website, een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (ViGeZ) en de medisch milieudeskundigen van de Vlaamse Logo's en gesteund door de Vlaamse overheid, geeft tips om te vermijden dat je blootgesteld wordt aan milieuproblemen. De thema's zijn in verschillende categorieën opgedeeld: gezond binnen, gezond buiten, straling, ongewenste dieren, verkeer en hotspots. De website richt zich op iedereen, zowel de man in de straat als scholen en gemeenten kunnen er informatie opzoeken. Daarnaast houdt de site je op de hoogte van leuke projecten in verband met milieu en gezondheid. 

Enkele vragen uit het info-aanbod

Kan je ziek worden door contact met verwilderde duiven (waaronder stadsduiven)?

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat verwilderde duiven nauwelijks een risico vormen voor de gezondheid van burgers. Ziekten als paratyfus, tuberculose en papegaaienziekte worden niet door duiven overgebracht. Een vorm van vogeltuberculose die bij duiven kan voorkomen, is trouwens onschadelijk voor de mens. Wel kunnen hun uitwerpselen, nesten en karkassen van gestorven vogels een potentieel risico vormen. Deze kunnen namelijk besmet zijn met allerhande ziekteverwekkende bacteriën of parasieten zoals de vogelmijt. Vogelmijt kan jeuk en huidafwijkingen veroorzaken. Enkel bij intensief contact met mogelijk besmette uitwerpselen, nesten en karkassen is er een zeer kleine kans dat dit een allergische reactie of een infectieziekte (zoals longonsteking) veroorzaakt bij de mens. Meer info over duiven vind je hier.

Hoe kan je blootstelling aan schimmels beperken?

Vermijd voedingsbodems voor de schimmels: bewaar gft-afval buiten, hou je woning proper en vermijd tapijt in de badkamer, want hier kunnen stof en vocht zich vastzetten. Regel de temperatuur goed in huis: te lage temperaturen zorgen ervoor dat vocht sneller condenseert. Vermijd vocht, vooral waterdamp die condensatie veroorzaakt: droog geen wasgoed binnenshuis; laat geen vloeistoffen langdurig met open deksel koken; gebruik steeds je dampkap of zet het raam open tijdens en na het koken; maak reservoirs met stilstaand water regelmatig leeg; Verwijder vocht in je woning door te verluchten. Dit wil zeggen een raam voor een korte tijd  te openen tijdens en na vochtproducerende activiteiten zoals kuisen, koken, drogen van was binnenshuis,… Daarnaast ventileer je best continu via een raam op een kier, een ventilatierooster of een ventilatiesysteem. Vochtproblemen kunnen ook veroorzaakt worden door bouwtechnische problemen: opstijgend grondvocht, koudebruggen, vochtinsijpeling,... Raadpleeg indien nodig een aannemer of andere specialist die het probleem kan verhelpen. Meer info over schimmels vind je hier.

Is een GSM schadelijk voor de gezondheid?

Omdat de technologie nog relatief nieuw is, kan nog geen definitief antwoord gegeven worden op de vraag of een gsm gezondheidseffecten kan veroorzaken. Straling van gsm-toestellen wordt in het lichaam geabsorbeerd en zet zich om in warmte. Op publiek toegankelijke plaatsen is de straling van gsm-antennes niet sterk genoeg om een opwarming te veroorzaken die schadelijk is. Ook de straling van de gsm zelf is niet sterk genoeg om schadelijke opwarming te veroorzaken. Naast het effect van opwarming worden ook andere gezondheidseffecten zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, kanker en algemeen welzijn onderzocht. Op dit moment is het wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheidsrisico’s op langere termijn echter nog volop aan de gang. In 2011 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het gebruik van de gsm geclassificeerd als ‘mogelijk kankerverwekkend’. De Vlaamse Overheid pleit niet voor verbodsbepaling, maar adviseert wel de gsm verstandig te gebruiken. Dat betekent concreet: beperk gesprekken met een gsm tot enkele minuten per gesprek; vermijd het gebruik van het toestel als je slechte ontvangst hebt (het zendvermogen is dan sterker), laat kinderen zo weinig mogelijk bellen met een gsm en gebruik een oortje als het kan. Lees meer over GSM en gezondheid.

Mag je lopen langs een drukke baan?

binnen dezelfde stad kunnen grote verschillen in luchtkwaliteit aangetroffen worden. In een drukke straat blijven vervuilende stoffen die door het verkeer worden uitgestoten vaak hangen en is de luchtkwaliteit zeer slecht, terwijl aan de achterkant van gebouwen die langs drukke straten liggen de luchtkwaliteit reeds veel beter zal zijn. Vooral de concentraties van verkeergerelateerde luchtverontreiniging kunnen binnen een stad zeer sterk variëren van zeer hoog vlakbij een weg met veel verkeer naar 10 keer lager op 100m van die weg. Daarom kan je best fiets- of wandelroutes uitstippelen langs wegen met minder verkeer. Zo mag je er vanuit gaan dat je veel minder luchtvervuilende stoffen zal inademen. Lees meer over fijn stof.

Meer info over deze thema's vind je op www.gezondheidenmilieu.be

NIET TE MISSEN