Kust niet onder indruk van rampscenario klimaatverandering

Foto: Photo News

Kust niet onder indruk van rampscenario klimaatverandering

Print

“Elke kustgemeente neemt volop maatregelen voor bescherming van de kust tegen de duizendjarige storm, zoals het ook wetenschappelijk is voorgesteld. Laat ons eerst die maatregelen nemen en realistisch blijven, voor we extreme scenario’s gaan overwegen.”

Dat zegt Patrick De Klerck, voorzitter van het kustburgemeestersoverleg, in een reactie op de plannen om de Westkust en een deel van het hinterland terug te geven aan de Noordzee. Dat was het meeste extreme scenario dat voorgesteld werd in de studie “Metropolitaan Kustlandschap 2100” van de Vlaamse Bouwmeester.

Momenteel zijn heel wat kustgemeenten bezig met infrastructuurwerken om de kustlijn te beschermen tegen een duizendjarige storm. Ze doen dat met het verbreden van de kust en met zandsuppleties, het bouwen van keerdammen en golfbrekers, enz.

“We zitten in de eindfase van de gesprekken met alle kustpartners over beschermingsmaatregelen en ook het kostenplaatje is zo goed als rond”, zegt De Klerck. “De maatregelen die we (zullen) nemen zijn ook onderschreven door specialisten en wetenschapslui. Laat ons eerst die werken uitvoeren voor we extreme scenario’s overwegen.”

“We zijn anderzijds zeker niet tegen dit soort scenario. Het is goed dat er nu al wordt gedacht over alternatieven als de huidige maatregelen onvoldoende blijken. Laat ons ook afwachten wat de wetenschappelijke wereld hiervan vindt. Dat zal minstens nog enkele jaren duren”, besluit De Klerck.

“Het lijkt op een boycot van de Westkust. Dit idee wordt zomaar gedropt en breed uitgesmeerd, maar er is duidelijk niet gedacht aan de consequenties”, zegt Ann Vanheste, burgemeester van De Panne (sp.a), kokend van woede. “Dit kan een economische ramp zijn. Wie gaat nog willen investeren, of een woning kopen, aan de westkust, als zo’n scenario op tafel ligt? Ik acht dit scenario onmogelijk en onbetaalbaar. En wat met de grens met Frankrijk? Het water zal daar niet plots stoppen, hoor”, aldus Vanheste.

Op 13 mei komen de burgemeester samen voor het kustburgemeestersoverleg met dit item op de agenda. “We gaan ook mensen uitnodigen van de Vlaamse administratie en de afdeling Maritieme Dienstverlening, want het gaat hier om Vlaamse maatregelen”, aldus Patrick De Klerck.

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé zit momenteel in het buitenland, maar reageerde kort. Voor hem is de onderwaterzetting van de westkust niet de oplossing, wel het project van de Vlaamse Baaien. “Grond winnen op zee is de boodschap”, zegt de gouverneur. Die stelling gaf hij al vorig jaar mee in zijn jaarrede.

MEEST RECENT