© epa

Charles Michel: ‘Waalse regering speelt spelletjes’

De Waalse regering is niet van plan de extra factuur die ze eerder deze week van de federale overheid kreeg volledig te betalen, en dat vindt premier Charles Michel (MR) een ‘onverantwoordelijke keuze’. Dat heeft hij vrijdag duidelijk gemaakt na afloop van de ministerraad, waar de extra facturen op de agenda stonden. In Terzake noemde de premier de uithalen van de Waalse regeringstop ‘een karikatuur’.

Als gevolg van de toepassing van de bijzondere financieringswet, die van kracht werd samen met de uitrol van de zesde staatshervorming, moet de federale regering 750 miljoen euro minder dan eerder berekend doorstorten naar de deelstaten, zo raakte begin deze week bekend. Voor de federale kas was het goed nieuws, maar voor de gewesten ging het wel om een enorme tegenvaller. Brussel moet nu namelijk 105 miljoen euro extra besparen, de Waalse regering 247 miljoen euro, en Vlaanderen bijna 400 miljoen euro.

De Vlaamse regering, die haar eigen begrotingscontrole intussen afrondde , hield met de tegenvaller rekening. De Waalse regering weigert dit echter te doen: ze wil de vermindering maar voor 140 miljoen euro in rekening te brengen, in plaats van voor 247 miljoen euro.

‘Wallonië gaat blijkbaar liever polemiek aan’

‘Compleet onverantwoordelijk’, zo haalde Michel vrijdag naar die beslissing uit. ‘Wallonië weigert zijn verplichtingen na te komen om zijn openbare uitgaven aan te passen aan de economische hervormingen, zoals overal in Europa. We doen de inspanningen die we moeten doen, de deelstaten ook. Uitgezonderd één, die liever de polemiek aangaat en de nieuwe financieringswet betwist.’

Bij de Waalse regering is te horen dat zij de financieringswet op zich helemaal niet betwist, maar wel de methodologie waarmee de FOD Financiën aan de bewuste bedragen kwam. Ze wil erover onderhandelen.

Maar dat ziet Michel niet zitten. ‘De financieringswet voorziet geen onderhandelingen over de bedragen. Ze bevat zeer duidelijke criteria, die opgesteld zijn door mijn voorganger (oud-premier en huidig PS-voorzitter Elio Di Rupo, nvdr.). Zo handelen, duidt erop dat men geen verantwoordelijkheid wil opnemen.’

‘N-VA-minister is niet onschuldig’

In Wallonië heeft het begrotingsdebat een iets andere context dan in Vlaanderen. De liberale MR zit er in de oppositie, terwijl het op federaal niveau de enige Franstalige partij is. Mede daarom betreurt Waals minister van Begroting Christophe Lacroix dan ook de reactie van Michel, en wil hij zo snel mogelijk de plooien met het federale niveau gladstrijken.

‘We gaan er alles aan doen om de stekker er opnieuw in te steken’, zei hij vrijdagmiddag. ‘Want een conflict met het federale niveau zal enkel in de kaart van N-VA spelen. Achter dit alles schuilt namelijk een scenario van N-VA, dat erin bestaat Wallonië tot het uiterste te duwen zodat we de dialoog verbreken. De Franstalige vertegenwoordigers in de federale regering moeten waakzaam zijn. Ik denk niet dat de keuze van een minister van Financiën van N-VA onschuldig is.’

‘Een karikatuur’

In het VRT-programma Terzake haalde Michel nog eens uit. Hij noemde de vele uithalen van de Waalse regeringstop ‘een karikatuur’. Volgens de eerste minister was er geen polemiek geweest indien de PS in de federale regering had gezeten. 'Ik ben niet naïef. Dat zijn politieke spelletjes.'

Michel toonde zich ook niet onder de indruk van het ACOD, dat op 22 april een staking in de openbare sector wil voeren. Volgens de premier heeft de regering al meermaals blijk gegeven dat ze open staat voor sociaal overleg, maar 'de parlementaire meerderheid bepaalt de oriëntaties voor de toekomst'. 'We geven geen mandaat aan de sociale partners om amendementen aan te nemen die tegen het regeerakkoord ingaan', klonk het.

De premier herhaalde tenslotte dat hij nog steeds vastberaden is een tax shift door te voeren om de lasten op arbeid naar beneden te halen. Over de alternatieve bronnen voor fiscale inkomsten sprak hij zich niet uit. 'Er zijn geen taboes voor mij', klonk het enkel. Tegen 21 juli hoopt Michel een akkoord uit de brand te slepen.

Nu in het nieuws