Gaat uw buurt er op vooruit?

Jongeren in de wijk 't Dokske in Merksem Foto: JoDW

Gaat uw buurt er op vooruit?

Print
Antwerpen / Merksem / Berchem / Hoboken / Berendrecht-Zandvliet-Lillo / Antwerpen 2060 / Deurne / Borgerhout / Antwerpen 2018 / Luchtbal-Rozemaai / Linkeroever / Kiel / Wilrijk / Ekeren - Gaat uw buurt er op vooruit of achteruit? Die vraag, net als tientallen anderen, legde onderzoeksbureau iVOX voor aan 4400 Antwerpenaren uit de verschillende wijken, buurten en districten van de Scheldestad. In nagenoeg alle wijken binnen de Ring vinden meer inwoners dat hun buurt er op vooruit gaat dan achteruit. In alle wijken en districten daarbuiten zijn de mensen een pak somberder.

Vinden de bewoners dat hun wijk er op voor- of achteruit gaat? Ontdek het via onze interactieve kaart!

Vinden de bewoners van Antwerpen dat het nu beter wonen is in hun buurt dan vroeger? Is hun wijk met andere woorden in de goede richting aan het evolueren? Een duidelijke meerderheid van de mensen die binnen de grenzen van de ringsnelweg wonen is die mening toegedaan. Enkel in de wijk van het Stadspark, Haringrode en Zurenborg zijn er meer mensen die vinden dat hun buurt er op achteruit gaat (33,8% van de bewoners) dan vooruit (22,6%).

Het meest positief zijn de mensen gestemd in Antwerpen-Zuid. 40 procent van de inwoners ziet de toekomst er positief tegemoet, terwijl amper 18 procent vindt dat het vroeger allemaal beter was in de omgeving van het Zuid, Markgrave en Brederode. Antwerpen-Noord wordt vaak afgeschilderd als probleembuurt, maar daar denken veel inwoners kennelijk anders over. Voor meer dan 40 procent wordt het er alleen maar beter leven. Een kleine 30 procent vindt dan weer het tegenovergestelde.

De overige wijken waar net iets meer mensen positief gestemd zijn dan negatief zijn Oud-Berchem, Antwerpen-Centrum en Oud-Borgerhout.

De meest noordelijke districten Ekeren en Berendrecht-Zandvliet-Lillo staan bekend als plekken waar het goed en rustig toeven is, maar toch kan het volgens de inwoners zelf toch wel beter. Amper een goede 12 procent vindt dat het leven er steeds beter wordt, terwijl meer dan 20 procent het vroeger allemaal fijner vond.

Donkere wolken vormen zich al helemaal boven Nieuw-Borgerhout, Deurne-Zuid en Merksem en in Deurne-Noord en op het Kiel is het onweer helemaal losgebarsten. Bijna twee op drie Kielenaars vindt dat het steeds slechter wonen wordt in zijn buurt. Amper 10 procent ziet de toekomst er rooskleurig tegemoet. In Deurne-Noord meent amper 7 procent van de inwoners dat het er steeds beter aan toe gaat.

In- en uitstroom

De mate van voor- of achteruitgang van een wijk in de hoofden van de inwoners valt niet meteen te rijmen met de in- of uitstroom van bewoners. In Antwerpen-Noord lijkt de lucht op te klaren, maar toch vertrokken er in 2013 906 mensen meer uit de wijk, dan er introkken. Een omgekeerd beeld in Deurne-Noord, dat 106 mensen meer zag bijkomen dan er weggingen.

Stadsbestuur

Een samenhang tussen de tevredenheid over de buurt en de tevredenheid over het stadsbestuur lijkt er eveneens ook niet. In wijken als Nieuw-Borgerhout, Deurne-Zuid, Merksem en Deurne-Noord is een duidelijke meerderheid van de inwoners positief gestemd over het centrumrechtse stadsbestuur. In wijken waar het steeds beter wonen is als Antwerpen-Noord, Oud-Berchem en Oud-Borgerhout lijken ze de huidige gezagsvoerders dan weer veel minder te appreciëren.

Hoe is de verhouding tussen inwoners die vinden dat hun wijk er op vooruit gaat en zij die vinden dat hun wijk er op achteruit gaat?
Klik op een wijk of buurt op de kaart en ontdek de onderzoeksresultaten.