Hoe veilig voelt u zich in uw wijk?

Foto: LuMa

Hoe veilig voelt u zich in uw wijk?

Print
Voelt u zich veilig in uw eigen buurt? Die vraag, net als tientallen anderen, legde onderzoeksbureau iVOX voor aan 4400 Antwerpenaren uit de verschillende wijken, buurten en districten van de Scheldestad. Twee op de drie inwoners van Groot-Antwerpen antwoordt positief op die vraag. In de ver van de stadskern gelegen polderdistricten en Ekeren is de criminaliteit laag en is het veiligheidsgevoel dan ook bovengemiddeld hoog. Toch lijkt het veiligheidsgevoel voor een deel ook een subjectief, gevoelsmatig gegeven te zijn.

Hoeveel procent van de inwoners vindt het veilig in zijn wijk? Ontdek het via onze interactieve kaart!

Dat de districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo en Ekeren een beetje los staan van het stadsgewoel wordt hier eens te meer bewezen via dit onderzoek. In tegenstelling tot andere stadswijken kennen ze relatief weinig problemen met criminaliteit en de bewoners voelen zich dan ook veilig hun wijk. In beide districten voelen ruim acht op de tien bewoners zich best wel veilig wanneer ze door hun straten wandelen.

Toch gaat het niet helemaal op criminaliteitsstatistieken te koppelen aan het veiligheidsgevoel. In de meer centraal gelegen wijken Antwerpen-Zuid en de buurten van het Stadspark en Zurenborg doen er zich veel meer criminele feiten als agressieve diefstallen en drugsmisdrijven voor, maar toch voelt eveneens meer dan 80 procent van de inwoners zich er veilig. In Antwerpen-Centrum is de criminaliteit verhoudingsgewijs erg hoog in vergelijking met andere wijken, maar toch voelt bijna 70 procent van de inwoners zich er veilig. Amper 40 procent van de inwoners van het stadscentrum vindt dat er meer politie op straat moet, terwijl 53 procent van de inwoners van de ‘rustige’ polderdistricten die mening is toegedaan.

De wijk met de meeste criminaliteit is onomstotelijk Antwerpen-Noord. Toch voelt een ruime meerderheid (58%) zich er veilig en zijn de meeste inwoners er niet voor te vinden om meer blauw op straat te sturen (46%). In Deurne-Noord spelen zich een pak minder criminele feiten af, maar toch voelen minder mensen er zich veilig op straat (53%) en willen meer bewoners (57%) dat de politie er beter de orde handhaaft. Al helemaal problematisch is de situatie op het Kiel waar een minderheid (45%) zich op zijn gemak voelt en maar liefst zes op de tien inwoners willen dat agenten meer patrouilleren. Nochtans ligt de criminaliteit op het Kiel lager dan in een aantal andere Antwerpse wijken.

Hoeveel procent van de inwoners vindt het veilig in zijn wijk?
Klik op een wijk of buurt op de kaart en ontdek de onderzoeksresultaten.