© gva

Ekeren in cijfers

Een hele week lang brengt Gazet van Antwerpen het Ultieme Wijkenrapport. Het onderzoeksbureau iVox legde aan een representatieve groep van 4.400 inwoners van de stad Antwerpen en haar districten tientallen vragen voor over onder meer de leefbaarheid, de woonkwaliteit, de voorzieningen, de (verkeers)veiligheid, het aandeel groen, het samenleven, enzovoort.

JoRo

Vanaf 28 maart leest u hier enkele resultaten over uw wijk. Die worden dagelijks aangevuld met nieuwe onderzoeksgegevens, zodat we op vrijdag 4 april tot een ultiem rapport komen.

Ik woon graag in mijn buurt: 88,2% (gemiddelde: 81,1%)

Ik woon graag in mijn stad: 73,9% (gemiddelde: 78,6%)

Ik vind mijn wijk proper: 76,2% (gemiddelde: 57,9%)

Ik vind de staat van de huizen goed: 90,8% (gemiddelde: 76,9%)

Ik vind sluikstort in mijn buurt problematisch:26,7% (gemiddelde: 78%)

Het samenleven van autochtonen en allochtonen verloopt goed in mijn buurt: 69,4% (gemiddelde: 62,8%)

De mix tussen allochtonen en autochtonen is goed: 64,1% (gemiddelde: 57%)

Het contact met de buren is goed: 78,3% (gemiddelde: 74,8%)

Ik vind mijn buurt veilig: 85,4% (gemiddelde: 66,7%)

De kleine criminaliteit in mijn wijk is niet problematisch: 72,9% (gemiddelde: 48,6%)

Er moet meer politie op straat: 37,5% (gemiddelde: 48%)

Ik vind de luchtkwaliteit in mijn buurt goed: (Lees het vanaf donderdag 2 april)

Ik vind dat mijn buurt er op vooruit gaat: (Lees het vanaf vrijdag 3 april)

Buurten:Ekeren-centrum, Schoonbroek – Rozemaai, Donk, Leugenberg, Mariaburg

Bevolking: 22.805 inwoners

Diversiteit: 88 verschillende nationaliteiten (op basis land van herkomst)

Gemiddelde leeftijd: 40 jaar

Werkzoekenden (niet werkend): 2.059

Gemiddeld netto-inkomen: 20.450 euro per jaar

OCMW-steuntrekkers: 323

Eethuizen: 117

Cafés: 26

Aantal sluikstortmeldingen (in 2012): 383

Aantal sociale woningen (in 2014): 54

Aantal onbewoonbare panden (in 2014): 21

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER Wijkenrapport