“Er is geen wetenschappelijke grond voor stellingen De Wever”

Print

Vormen de Berbers werkelijk zo’n gesloten gemeenschap? En worden Aziaten écht geen slachtoffer van racisme? “Dat kan alleszins niet worden gestaafd door wetenschappelijke studies”, zegt Christiane Timmerman, antropoloog en directeur van het Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) bij de Universiteit Antwerpen. Zij becommentarieert drie uitspraken van De Wever.

“Vooral bij Noord-Afrikanen - vooral Marokkanen en dan vooral de Berbers - hebben we het zeer moeilijk om sociale mobiliteit te organiseren. Het zijn ook zeer gesloten gemeenschappen met een groot wantrouwen tegenover de overheid.” - Bart De Wever

Timmerman: “De opdeling tussen Marokkanen en Berbers wordt door de betrokkenen zelf niet gemaakt. Als je dit aan mensen van Marokkaanse afkomst vraagt, dan hebben zij het zeer moeilijk om daar een antwoord op te geven. Dat het een zeer gesloten gemeenschap zou zijn, strookt ook niet met wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat mensen van Marokkaanse afkomst veel meer participeren in vzw’s, ngo’s en politieke partijen, dan bijvoorbeeld mensen met Turkse wortels.”

“Ik heb nog nooit een Aziatische migrant ontmoet die zegt slachtoffer te zijn van racisme.” - Bart De Wever

Timmerman: “Die uitspraak gaat over een relatief kleine én gediversifieerde groep in de samenleving. Daarom ook dat er minder uitgesproken ideeën over bestaan. Dat Aziaten niet het slachtoffer zijn van racisme of discriminatie, is een brug te ver. Wij onderzochten de schoolcarrières van jongeren met Marokkaanse, Turkse, Chinese en Vlaamse wortels. Daaruit bleek dat ook Chinese jongeren zich gediscrimineerd voelen en te kampen hebben met vooroordelen.”

“Bovendien zijn er regionale verschillen over hoe een samenleving denkt over andere bevolkingsgroepen. In het Verenigd Koninkrijk is men bijvoorbeeld eerder negatief over mensen die uit Oost-Europa komen. In Canada is er een meer positieve ingesteldheid tegenover de islam. Een en ander wijzigt ook in de tijd. Kijk maar naar het verschil van hoe er in de jaren ’30 en ’40 over de Joodse gemeenschap werd gedacht en nu.”

“We plukken nu de zure vruchten van het falende migratie- en het open grenzenbeleid uit het verleden.” - Bart De Wever

Timmerman: “De Wever koppelt het falende beleid uit het verleden aan het hoge aantal Syriëstrijders dat uit Antwerpen vertrokken is. De grootste groep aan Syriëstrijders vertrekt echter uit Arabische moslimlanden, landen met autoritaire bestuursvormen. Bovendien zijn sommige hoofdrolspelers geen jongeren van allochtone afkomst, maar autochtonen. Een verband leggen tussen een falend migratiebeleid en Syriëstrijders is wel zeer kort door de bocht. Het probleem is veel complexer.”

MEEST RECENT