België stelt zich burgerlijke partij in HSBC-zaak

Foto: AFP

België stelt zich burgerlijke partij in HSBC-zaak

Print

De Belgische staat zal zich burgerlijke partij stellen in het HSBC-dossier. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) de opdracht gegeven de nodige stappen daartoe te zetten.

De beslissing moet toelaten het onderzoek nog grondiger te laten verlopen en de ‘maximale transparantie’ te bekomen, aldus Van Overtveldt.

Enkele weken geleden onthulden internationale media, waaronder ook het Belgische MO*, De Tijd en Le Soir, details over grootschalige fiscale fraude bij de Zwitserse tak van HSBC. Duizenden klanten zouden geholpen zijn om miljarden euro's verborgen te houden voor de belastinginspectie. België zou met meer dan 3.000 klanten tot de tien landen behoren met de meeste klanten bij HSBC in Zwitserland.

Minister Van Overtveldt heeft nu de bevoegde belastingsinspectie gevraagd de nodige stappen te zetten in het kader van een burgerlijke partijstelling. Vanuit de oppositie was daar eerder ook al op aangedrongen. 'Ik hecht veel belang aan fiscale transparantie. Om deze transparantie in dit dossier te bereiken, moeten we doortastend zijn', licht de minister de beslissing toe.

Hij merkt ook op dat de belastinginspectie al heel wat onderzoek in het dossier verrichtte. 'Om hen toe te staan om dit onderzoek nog grondiger te laten verlopen, en om maximale transparantie te bekomen, zal ik de opdracht geven om over te gaan tot een burgerlijke partijstelling', aldus Van Overtveldt.

Eerder moest de juridische topman van de Zwitserse tak van de bank, David Garrido, toegeven dat Zwitserse bankiers in België omgingen met Belgische klanten, ondanks het ontbreken van de nodige vergunningen om in België actief te zijn. Toen HSBC vernam dat over die geheime afspraken informatie was komen aanwaaien bij de Belgische autoriteiten, werd het de Zwitserse bankiers verboden om hier hun klanten nog te ontmoeten.