'Kinderopvang voor iedereen tegen 2020 wordt probleem'

Foto: Joris Herregods

'Kinderopvang voor iedereen tegen 2020 wordt probleem'

Print

De Vlaamse regering heeft beloofd dat er tegen 2020 kinderopvang zal zijn voor iedereen die het nodig heeft. Maar Vlaanderen dreigt die doelstelling te missen. Dat zegt professor Michel Vandenbroeck (UGent), een autoriteit op het vlak van kinderopvang, in een gesprek met Belga.

Volgens Vandenbroeck wordt onvoldoende rekening gehouden met een aantal evoluties zoals de grote uitstroom van de onthaalouders.

De Vlaamse regering wil tegen 2016 zorgen voor een dekkingsgraad van 50 procent en tegen 2020 moet er een plaats zijn voor iedereen met een opvangbehoefte. Die doelstellingen staan ingeschreven in het decreet. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakte eerder al bekend dat de tussendoelstelling voor 2016 eigenlijk al behaald is. Om tegen 2020 voor iedereen een plaats te voorzien, zouden er naar schatting nog 25.000 plaatsen moeten bijkomen.

Maar Vlaanderen dreigt die afspraak te missen. Niet zozeer omdat er onvoldoende plaatsen zouden bijkomen, maar vooral omdat er in de prognoses te weinig rekening is gehouden met twee evoluties. Zo zegt professor Michel Vandenbroeck. Zo daalt de informele kinderopvang, zeg maar de opvang door grootouders, jaarlijks 'significant'. 'Mensen gaan langer werken. Dat is het beleid. Maar dat beleid heeft een keerzijde voor de kinderopvang. De informele opvang daalt jaar na jaar en zal moeten opgevangen door formele opvang'.

‘Tijdbom onder kinderopvang’

Een tweede evolutie - Vandenbroeck spreekt van een 'kleine tijdbom' onder de kinderopvang - is de grote uitstroom van het aantal onthaalouders. 'In de jaren ‘80 zijn gigantisch veel plaatsen gecreëerd bij onthaalouders. Die grote uitbreiding kwam er door van langdurig werkloze laaggeschoolde vrouwen onthaalouders te maken. Maar de komende 10 jaar zal die grote golf op pensioen gaan. Bovendien blijkt dat de nieuwe onthaalouders vaak maar enkele jaren onthaalouder blijven. Een kwart van hen houdt het maar drie jaar vol. Er is dus een grote uitstroom die men nooit zal kunnen vervangen met instromers', aldus Vandenbroeck.

'Ik vrees dat er de komende jaren evenveel plaatsen verloren zullen gaan dan men zal kunnen bijcreëren', besluit de Gentse professor.

Steden

In dichtbevolkte stedelijke gebieden speelt nog een extra element mee, met name het stijgende geboortecijfer (in vergelijking met andere gebieden in Vlaanderen). 'In Brussel bijvoorbeeld ziet het er naar uit dat de nataliteit even sterk stijgt dan de kinderopvang uitgebreid wordt, wat betekent dat de wachtlijsten even lang zullen blijven ondanks de creatie van extra plaatsen'.

Nu in het nieuws