1 op 9 leraars gepest

Foto: BELGA

1 op 9 leraars gepest

Print

Liefst één op de negen leerkrachten wordt gepest. Grootste boosdoeners zijn de directie en de collega’s. Dat blijkt uit de jongste werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Op laaggeschoolde arbeiders na is geen enkele beroepsgroep vaker het slachtoffer van pesterijen dan leerkrachten. Liefst 11,8 procent van de leraren geeft aan het afgelopen jaar te zijn gepest, terwijl het gemiddelde over alle beroepsgroepen 9,6 procent bedraagt.

“Het fenomeen van pesten onder leerlingen hebben we uitgebreid onderzocht. Tot nu toe kregen we echter nooit signalen dat ook zo veel leerkrachten er last van hebben”, zegt Willy Bombeek van het katholiek onderwijs. Het gemeenschapsonderwijs laat weten het probleem te onderzoeken.

Pesterijen zijn een belangrijke oorzaak van het hoge ziekteverzuim in het onderwijs. In 2013 waren 800.000 van 2,4 miljoen ziektedagen onder Vlaamse leraren en directieleden toe te schrijven aan psychosociale aandoeningen die een gevolg kunnen zijn van pesterijen.

(belga)

.

Nu in het nieuws