Ambtenaren moeten langer werken voor 187 euro minder pensioen

Foto: Peter Hilz

Ambtenaren moeten langer werken voor 187 euro minder pensioen

Print

In een wetsontwerp dat de regering indiende over de ambtenarenpensioenen, staat dat ambtenaren langer zullen moeten werken voor minder pensioen. Dat meldt de studiedienst van de PVDA woendag.

'De diplomabonificaties en de pensioenbonus worden afgeschaft. Daardoor zullen ambtenaren twee tot vier jaar langer moeten werken en tot 187 euro pensioen per maand verliezen', aldus auteur van de studie Kim De Witte.

De commissie Sociale Zaken buigt zich woensdag over het wetsontwerp 'houdende bepalingen over de pensioenen in de openbare sector'. 'De timing van de regering is veelzeggend', aldus volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw. 'De minister van Pensioenen heeft de mond vol van overleg in de Nationale Pensioenconferentie, maar we moeten vaststellen dat de regering de ene na de andere belangrijke maatregel eenzijdig doorvoert. Wij zullen hem daarover interpelleren in de commissie sociale zaken.'

De afschaffing van de pensioenbonus zal, eenmaal goedgekeurd, van toepassing zijn vanaf 1 januari 2015. Een ambtenaar die actief blijft tot 65, zal 83 euro minder pensioen hebben per maand. Als hij actief blijft tot 67, zal hij 187 euro minder pensioen hebben per maand (brutobedragen). Door onder meer de afschaffing van de diplomabonificaties, zullen ambtenaren verplicht worden om langer te werken.

De Witte noemt de hervorming onrechtvaardig, omdat de ambtenarenpensioenen de enige correcte pensioenen zijn in België. 'In plaats van die af te breken, moeten we de pensioenen van werknemers en zelfstandigen omhoog trekken', zegt hij. Daarenboven is ze onlogisch, omdat België nog altijd 600.000 werklozen telt en er niet meer werkgelegenheid zal komen door ouderen langer te laten werken. Tot slot is de hervorming onnodig: volgens cijfers van de Studiecommissie over de vergrijzing zijn onze pensioenen wel betaalbaar. In 2060 zullen we voor onze pensioenen proportioneel even veel betalen als Oostenrijk en Frankrijk nu voor hun pensioenen betalen, ongeveer 15 pct van het bnp.

.

Nu in het nieuws