© Photo News

Gebrek aan Belgische statistieken over werking gerecht

Eurocommissaris voor Justitie Vera Jourova heeft het jaarlijkse scorebord over de werking van justitie in de Europese lidstaten gepresenteerd. De jaarlijkse oefening onderstreept nogmaals dat België onvoldoende betrouwbare en vergelijkbare gegevens kan aanleveren.

Sinds 2013 maakt de Commissie jaarlijks een vergelijking van de gerechtelijke prestaties in de lidstaten. Dat moet de lidstaten onder druk zetten om de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van hun gerechtelijk apparaat te verbeteren. De Commissie ziet in een performant gerechtelijk systeem immers een belangrijke troef voor het ondernemers- en investeringsklimaat.

Het scorebord wordt opgemaakt op basis van cijfermateriaal van de Raad van Europa, het World Economic Forum, de Wereldbank en andere instellingen. Daarnaast probeert de Commissie ook zelf data te vergaren. Het gaat onder meer over het aantal rechtszaken per inwoners, de opleiding van magistraten, de digitalisering van justitie, het aantal opgeloste zaken of de gemiddelde duur voor de behandeling van een zaak.

Jourova toonde zich bemoedigd door de resultaten. De meeste lidstaten hebben het voorbije jaar hervormingen aangevat die hun gerechtelijk systeem op termijn moeten verbeteren. Over België vielen er net als voorgaande jaren weinig conclusies te trekken. Zo leverde ons land geen cijfermateriaal dat een evaluatie van de efficiëntie van het systeem mogelijk maakt. Aantal ingeleide zaken? Gemiddelde tijd voor de behandeling van een zaak in eerste aanleg? De cijfers ontbreken...

In tegenstelling tot enkele andere landen - Groot-Brittannië, Polen en Spanje - weigert België niet principieel om bepaalde gegevens over te maken. Ons land kampt met ‘een capaciteitsprobleem’, met ontoereikende informaticasystemen. ’Ik was zelf verbaasd om te ontdekken dat België één van de landen is die in gebreke blijven’, reageerde Jourova, die sinds november eurocommissaris is. ‘Ik ga de Belgische autoriteiten vragen om beter samen te werken’ met de Commissie en de andere lidstaten. ‘Het scorebord versterkt immers het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten’, besloot ze.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER