Noodtoestand Middellandse Zee zet vaart achter nieuwe migratiepolitiek

Foto: REUTERS

Noodtoestand Middellandse Zee zet vaart achter nieuwe migratiepolitiek

Print

In de tweede helft van mei zal de Europese Commissie een reeks voorstellen lanceren om de Europese migratiepolitiek op een andere leest te schoeien. Dat dat twee maanden vroeger gebeurt dan gepland, is te wijten aan de ‘sense of urgency’ die veroorzaakt wordt door de steeds verder aanzwellende migratiestroom in de Middellandse Zee.

Tijdens haar wekelijkse college hield de Europese Commissie woensdag een eerste, oriënterend debat over haar nieuwe migratiepolitiek. Vicevoorzitter Frans Timmermans en commissaris voor Migratie Dimitris Avramopoulos lichtten na afloop enkele tips van de sluier.

‘De gebeurtenissen van vandaag voor de kust van Libië tonen weer maar eens aan hoe urgent dit probleem is’, zei de Griekse commissaris. De Italiaanse kustwacht meldde woensdag dat in de voorbije 24 uur tien dode migranten uit het water waren gehaald en dat bij reddingsoperaties 941 mensen waren gered.

‘Er leeft zowel bij de Commissie als bij de lidstaten een groot gevoel van hoogdringendheid. Daarom hebben we beslist onze migratiestrategie al tegen het midden van de maand mei voor te stellen, in plaats van in juli’, zei Timmermans. Die nieuwe strategie zal op vier pijlers gebaseerd zijn. De lidstaten moeten hun asielsystemen beter op elkaar afstemmen, de buitengrenzen van de EU moeten beter worden beschermd, illegale migratie - en dan vooral de mensensmokkelaars die erachter zitten - moet harder worden aangepakt en de mogelijkheden op legale migratie naar Europa moeten worden verbeterd.

Meer solidariteit

De twee commissarissen wilden niet in detail treden, maar zeiden wel dat meer solidariteit tussen de lidstaten noodzakelijk is. ‘Dit is een probleem dat ons allemaal treft’, zei Timmermans. ‘Solidariteit is geen slogan, maar een noodzaak’, vertelde Avramopoulos. Hij wil een einde maken aan het zwartepieten en vermijden dat Europa ook in de toekomst de schuld krijgt van alles wat fout gaat in het migratiebeleid. ‘We moeten duidelijk kunnen maken wat Europa moet doen, en wat het net níét moet doen.’

Avramopoulos toont zich bereid het debat aan te gaan over de Dublin II-verordening, die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor het behandelen van een welbepaalde asielaanvraag. Op de vraag of de Commissie een voorstel zal doen om asielzoekers via een verdeelsleutel over de 28 EU-landen te verdelen, antwoordde Timmermans: ‘We moeten er vooreerst op toezien dat de lidstaten de regels toepassen, de aanpak is vaak te uiteenlopend.’