Overheidsvakbond ACOD dreigt met een algemene staking tegen regeringsmaatregelen

Foto: BELGA

Overheidsvakbond ACOD dreigt met een algemene staking tegen regeringsmaatregelen

Print

Overheidsvakbond ACOD dreigt met een algemene staking in de overheidssector na Pasen. De vakbond wil daarmee ageren tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de Federale regering bij de overheid. Bij Bpost werd alvast een officiële stakingsaanzegging ingediend.

Bij de vakbonden in de privésector klinkt heel wat ongenoegen over de verplichting dat werklozen en SWT’ers (vroegere bruggepensioneerden, red.) tot hun 65 jaar beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Ook bij de werknemers bij de overheid weerklinkt de nodige frustratie over de pensioen en besparingsplannen van de federale regering.

De socialistische overheidsvakbond ACOD dreigt daarom nu met een algemene staking bij de overheid na Pasen. Vooral de indexsprong in de vakbond een doorn in het oog. De vakbond verwerpt dan ook de beslissing van de regering om tot die maatregel over te gaan. Volgens de ACOD ontneemt de overheid met de indexsprong een aanzienlijk deel van hun koopkacht.

Onmiddelijke stakingsaanzegging bij Bpost

Bij Bpost diende de ACOD-CSPF woensdag een stakingsaanzegging in en dit met onmiddelijke ingang. Met de aanzegging wenst de vakbond alle acties te dekken die georganiseerd zullen worden door 'ontevreden werknemers'. 

De acties moeten gezien worden in het licht van 'de malaise die momenteel bestaat in het bedrijf na tal van reorganisaties in verschillende segmenten en de vele problemen die sinds maanden bestaan met de loonfiches'. Hierbij moet gedacht worden aan de herstructurering en het jobverlies in het kader van het Alpha-plan. Verder wordt ook de nieuwe beheersovereenkomst en het distributiecontract voor de kranten op de korrel genomen. 

Verder worden ook de overheidsmaatregelen zoals de indexsprong, de verlenging van de werktijden en de discussie rond de pensioenen gehekeld. 

Ten eerste zal de ACOD van het postwezen zich aansluiten bij de manifestaties op het Brusselse Muntplein op 11 en 19 maart. Daarna worden acties bij Bpost zelf niet uitgelsloten. 'Na 11 en 19 maart hoeft het geen verrassing te zijn dat er specifieke acties worden georganiseerd bij Bpost', zegt Jacques Lespagnard, algmeen secretaris voor het postwezen van de Franstalige zijde bij het ACOD. 

'Indexsprong is ideologische maatregel'

Volgens de vakbond is de indexsprong een ‘ideologische maatregel’ maar bestaat daar geen enkel economisch argument voor. ‘De indexering van de lonen is de enige looncorrectie waarop de werknemers van de openbare diensten aanspraak kunnen maken. Over een volledige loopbaan kan het gecumuleerde verloren bedrag door een indexsprong oplopen tot ongeveer 30.000 euro’, klinkt het in een persaankondiging.

‘Bovendien tast de indexsprong ook de solidariteit tussen de actieven en de niet-actieven , de uitkeringsgerechtigden, de gepensioneerden en de bruggepensioneerden aan’, luidt het verder.

De vakbond zal in de komende weken dan ook de strijd aanbinden tegen de besparings- en pensioenmaatregelen van de regeringen voor de openbare sector. Op 12 maart zal de ACOD al haar instanties bij elkaar brengen om een actiekalender voor de openbare sector uit te werken. 

Dinsdag kondigde het gemeenschappelijke vakbondsfront - ACOD, FCSOD en VSOA - al aan te zullen manifesteren op 19 maart op het Muntplein in Brussel. Volgens het gemeenschappelijke vakbondsfront werden de op handen zijnde besparingsmaatregelen doorgedrukt zonder ernstig sociaal overleg. Het personeel maar ook de gebruikers van de openbare sector worden hierdoor bijzonder hard geraakt, luidt het. 

.

Nu in het nieuws