17.000 federale ambtenaren minder in vijf jaar tijd

Print

In vijf jaar tijd - tussen 2009 en 2014 - is het federale ambtenarenbestand verminderd met bijna 17.000 of zo’n 11 procent. Dat blijkt uit nieuwe statistieken die zopas zijn gepubliceerd, zo bericht De Tijd woensdag.

Het selectieve vervangingsbeleid dat opgestart is onder de toenmalige regering-Leterme begint vruchten af te werpen. Begin 2009 waren er nog ruim 150.000 ambtenaren. Hun aantal is intussen verminderd tot 133.600 voltijdse equivalenten. Bij de departementen zijn er in vijf jaar tijd bijna 8.000 ambtenaren minder. Een groot deel van hen verdween bij Financiën. Ook bij Defensie zijn de afgelopen jaren veel mensen vertrokken. Bij de politie is sprake van een daling met enkele honderden. Bij de rechterlijke macht is er een lichte stijging.

Het ziet ernaar uit dat de daling in de huidige regeerperiode nog zal versnellen. Er worden vanaf dit jaar zo’n 2.000 federale ambtenarenovergeheveld naar de regio’s, als gevolg van de zesde staatshervorming. De regering-Michel wil fors besparen op het ambtenarenapparaat. Het is de bedoeling dat per vijf vertrekkers slechts één ambtenaar in de plaats komt.

Nu in het nieuws