© Archief

Wat verandert er op 1 maart?

Een nieuwe maand, nieuwe veranderingen. Deze dingen zullen vanaf zondag anders zijn.

ToMas/Belga

Prijsdaling van zes procent voor meeste generische geneesmiddelen

De prijs van de meeste generische geneesmiddelen zal op 1 maart dalen met 6 procent. Die prijsdaling komt er in het kader van een reeks bezuinigingsmaatregelen in de geneesmiddelensector die de federale regering eind vorig jaar genomen heeft. Dat meldt FeBelGen, de Belgische koepel van producenten van generische geneesmiddelen.

De prijsdaling heeft betrekking op geneesmiddelen die 6 jaar en meer in de RIZIV-referentieterugbetaling zitten. Volgens interne berekeningen van FeBelGen is dat het geval voor meer dan 85 procent van de generische geneesmiddelen. Met die prijsverlaging hoopt de regering jaarlijks een besparing van 28 miljoen euro te realiseren.

De nieuwe prijsdaling op generische geneesmiddelen komt bovenop de prijsdalingen die de afgelopen jaren werden doorgevoerd. Als gevolg daarvan daalde de gemiddelde prijs van een generiek middel tussen 2011 en 2014 al met 20 procent.

Generische geneesmiddelen zijn een goedkopere variant van een merkgeneesmiddel, maar ze bevatten wel dezelfde werkzame stof.

Maatregelen om burn-out te voorkomen opgenomen in het arbeidsreglement

Alle Belgische bedrijven moeten hun arbeidsreglement tegen 1 maart hebben aangepast aan de nieuwe wetgeving ter preventie van de psychosociale risico's op het werk. De nieuwe regeling moet stress en burn-outs helpen voorkomen.

De nieuwe wet over psychosociale risico's op het werk is eigenlijk al sinds 1 september 2014 van kracht. In de tekst wordt niet langer enkel naar het voorkomen van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk gekeken. De wetgeving werd namelijk verder opengetrokken, waardoor ondernemingen in hun preventiebeleid voortaan ook rekening moeten houden met de risico's op andere psychosociale factoren, zoals stress en burn-outs.

De bedrijven hebben tot 1 maart de tijd gekregen om hun arbeidsreglement aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Vanaf dan moet dat arbeidsreglement ook de contactgegevens bevatten van de preventieadviseur psychosociale aspecten, of van de dienst waarvoor de adviseur zijn opdrachten uitvoert. Hetzelfde geldt voor de coördinaten van de vertrouwenspersoon. Ook moet worden aangegeven welke interne procedure er bij een klacht moet worden gevolgd.

De verplichting geldt voor alle ondernemingen in België.

Nieuwe vlag voor Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt op 1 maart afscheid van zijn 24 jaar oude vlag. In de plaats daarvan komt een ontwerp dat nu al door verschillende administraties gebruikt wordt.

De huidige vlag met gele irisbloem op blauwe achtergrond dateert van 1991, kort na de oprichting van het Gewest in 1989. Er werd toen gekozen voor een bloem die historisch goed gedijde in de moerassige gronden van de hoofdstad. Het nieuwe embleem, een geel hartje met twee blauwe blaadjes, beeldt eveens de iris uit.

De nieuwe vlaggen worden officieel dan wel vanaf 1 maart in gebruik genomen, maar dat wel niet zeggen dat ze onmiddellijk overal in het Brusselse straatbeeld zullen verschijnen. Om kosten te besparen zal er namelijk slechts worden overgegaan tot een geleidelijke vervanging, waarbij de huidige vlaggen nog worden "opgebruikt" tot ze versleten zijn.