Zone Grens en Nederlandse politie overleggen met buurtpreventieteams

Uit het overleg bleek dat de WhatsApp-groepen het in Nederland heel goed doen. Foto: Margo Tilborghs

Zone Grens en Nederlandse politie overleggen met buurtpreventieteams

Print
Essen - De politie van de zone Grens en die van het Nederlandse Roosendaal hebben een burenoverleg georganiseerd in het gemeentehuis van Essen. De twee grensgemeenten willen daarmee tegemoet komen aan de vraag van de plaatselijke buurtpreventieteams om internationaal en lokaal diefstallen in woningen adequaat aan te pakken.

De burgemeesters, politiediensten en buurtpreventieteams kwamen samen om elkaars werking te leren kennen en om afspraken te maken over het uitwisselen van informatie. Commissaris Louis van den Buijs, BIN-coördinator in de zone Grens, en wijkagent Dré Van Roomen, die hetzelfde doet in Nederland, gaven uitleg over het wettelijk kader van hun werking.

“De buurtpreventieteams uit België en Nederland maken vanavond kennis met de burgerinitiatieven die aan beide zijden van de grens zijn opgestart om inbraken te voorkomen”, sprak Van den Buijs. “De contacten die gelegd worden, kunnen leiden tot een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en politie met de bedoeling informatie uit te wisselen. Zo willen we samen inbraken voorkomen en het veiligheidsgevoel verhogen.”

Lees het hele artikel in uw krant van vrijdag, editie Noord.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio