RIZIV betaalt steeds meer rookstopsessies terug

Foto: Photo News

RIZIV betaalt steeds meer rookstopsessies terug

Print

Het totaal aantal rookstopsessies door een arts of tabakoloog dat het RIZIV terugbetaalt is in de periode 2010-2013 gestegen van 25.096 tot 34.282. Het aantal van deze sessies voor zwangere vrouwen steeg in deze periode eveneens van 582 tot 1.053.

Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Sarah Smeyers (N-VA).Sinds eind 2009 kunnen rokers een forfaitaire tegemoetkoming van de ziekteverzekering bekomen voor hulp bij tabaksontwenning door iedere arts of tabakoloog. Voor een eerste sessie betaalt het RIZIV 30 euro terug, voor de 2e tot de 8e consultatie 20 euro. Voor rookstopsessies met zwangere vrouwen betaalt het RIZIV steeds 30 euro.

Het aantal terugbetaalde 1e sessies steeg in de periode 2010-2013 van 9.262 tot 13.400, het aantal opvolgsessies van 15.834 tot 23.882. In 2013 werden er meer 1e sessies geregistreerd in Wallonië (6.176) dan in Vlaanderen (5.952) en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1.230). Het aantal opvolgsessies lag evenwel hoger in Vlaanderen (12.777) dan in Wallonië (8.630) en Brussel (2.425). In 2013 waren er ook opvallend meer sessies met zwangere vrouwen in Wallonië (723), dan in Vlaanderen (213) en Brussel (109).

Er is daarnaast wel een opvallende daling van het gebruik van de twee geneesmiddelen die hulp kunnen bieden bij het stoppen met roken en die door het RIZIV terugbetaald worden. In het Brusselse daalde de hoeveelheid terugbetaalde midddelen uitgedrukt in DDD (Defined Daily Dose) in de periode 2010-2013 van 111.740 tot 53.530, in Vlaanderen van 1,5 miljoen tot 829.179 en in Wallonië van 757.236 tot 284.950.

.

Nu in het nieuws