Nieuwe stap richting vaarroute Seine-Schelde

Foto: AFP

Nieuwe stap richting vaarroute Seine-Schelde

Print

Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk hebben donderdag in het Franse Lens hun gezamenlijk subsidiedossier afgewerkt voor Europese steun aan de Seine-Scheldeverbinding. Het prijskaartje kan oplopen tot 5 miljard euro, waarvan ze hopen dat Europa veertig procent op zich neemt.

De uitbouw van een volwaardige vaarweg tussen de economische regio’s rond de Schelde en de Seine staat al langer op de agenda. Het zou container- en duwvaart tussen Vlaanderen en de regio rond Parijs mogelijk maken, waardoor grote binnenschepen op enkele dagen tijd van Antwerpen tot Parijs of Le Havre geraken. En zo een massa vrachtwagens van de weg halen, onderstreept Vlaamse mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA).

Vlaanderen heeft een projectaanvraag ingediend voor 400 miljoen waarvan het hoopt dat Europa 40 procent betaalt. “Dit project gaat geld kosten, maar ook veel geld opbrengen”, aldus de minister. “De havens van Zeebrugge en Gent én heel wat Vlaamse bedrijven krijgen met de Seine-Scheldeverbinding een veel betere ontsluiting, tal van nieuwe kansen en een veel grotere afzetmarkt.”

Concreet mikken Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk op Europese steun voor het verbreden van bestaande vaarwegen, de aanleg van nieuwe bruggen, sluizen en stuwen. De betere ontsluiting zou verschillende nieuwe bedrijventerreinen mogelijk maken, onder meer rond de Leie en de Dender. En er wordt al studiewerk verricht rond toekomstige ingrepen die ook de doortocht rond Brugge en het kanaal Bossuit-Kortrijk zouden inschakelen.

Wallonië voorzit op dit moment een eigen inbreng van 93 miljoen euro. In ruil daarvoor hoopt het op een verhoging van het goederenverkeer met 22 procent tegen 2020, naast verdere economische ontwikkeling, schaalvoordelen en extra jobs. De Waalse regering voorzag onder meer al middelen voor het uitdiepen van de Scheldedoorgang in Doornik, inclusief modernisering van de beroemde Gatenbrug.

Op het Franse grondgebied, tot slot, omvat het project niet enkel de realisatie van het kanaal Seine-Noord Europa, maar ook aanpassingswerken stroomop- en stroomafwaarts.

.

Nu in het nieuws