Directie Bpost wil 320 jobs schrappen bij ondersteunende diensten

Foto: BELGA

Directie Bpost wil 320 jobs schrappen bij ondersteunende diensten

Print

De directie en de vakbonden van Bpost zitten momenteel samen voor overleg rond het schrappen van een 320-tal functies bij de centrale diensten. Het jobverlies kadert in de herstructurering van het zogenaamde Alpha-plan. Dat werd donderdag meegedeeld op een bijzonder paritair comité.

Sinds enkele jaren verdwijnen bij Bpost jaarlijks zo’n 1.000 werknemers. Dat gaat via natuurlijk verloop. Mensen gaan met andere woorden weg en worden niet vervangen. De 320 functies die in 2016 moeten verdwijnen kunnen echter niet via het natuurlijk verloop opgevangen worden.

De reden is dat de leeftijdspiramide bij de centrale ondersteunende diensten redelijk jong is. Bovendien werken er bij de centrale diensten van Bpost meer contractuelen dan statutairen. Het deel van het personeel dat statutair is, zal elders in het bedrijf tewerkgesteld worden. Bij de externen en contractuelen lijkt het onwaarschijnlijk dat naakte ontslagen vermeden kunnen worden.

Voor alle duidelijkheid, het gaat om een 320-tal functies, op een totaal van 3.000. Bepaalde functies worden uitgevoerd door meerdere werknemers. Hoeveel mensen er dus daadwerkelijk door de op handen zijnde herstructurering in het kader van het Alpha-plan hun baan zullen verliezen is vooralsnog niet duidelijk. De christelijke vakbond ACV-Transcom houdt het op een 900-tal personeelsleden. Vooral werknemers bij het ‘middenmanagement’ zouden getroffen worden.

‘We hebben akte genomen van de aankondiging en willen nu tijd om het dossier te analyseren. We moeten bekijken wat wettelijk binnen onze mogelijkheden ligt’, verklaart Lieve Vanoverbeke van ACV-Transcom. ‘Voor ons is elk personeelslid evenwaardig.’

Een agenda voor de onderhandelingen werd nog niet vastgelegd. Met de herstructurering wil Bpost het bedrijf concurrentiëler maken. Tegen eind 2016 zou de directie de hele operatie afgerond willen zien.

Nu in het nieuws