© CD&V

Aandacht voor toegankelijke voetpaden

De gemeente Essen neemt de voetpaden onder de loep op vraag van de gemeenteraadsleden Brigitte Van Aert en Jan Suykerbuyk (beide CD&V).

Margo Tilborghs

“Wandelen op een voetpad lijkt heel gewoon, zeker als je gewoon goed kan stappen. Voor minder mobiele mensen en buggygebruikers is dit veel minder vanzelfsprekend. Zij hebben af te rekenen met obstakels. Om de problematiek goed in kaart te brengen, hebben we bij een aantal mensen een bevraging gehouden”, zeggen de raadsleden Brigitte Van Aert en Jan Suykerbuyk, en OCMW-raadslid Corry Verhulst.

“De meldingen zijn als volgt samen te vatten: putten en slecht liggende stenen of tegels in/op het voetpad; moeilijke overgangen tussen voetpad, weg en goot; hindernissen door begroeiing van hagen, reclame, nutsvoorzieningen en groene containers; geparkeerde auto’s en fietsers. Dit zijn problemen, waar minder mobiele mensen en buggygebruikers dagelijks mee geconfronteerd worden.”

De CD&V-raadsleden vroegen in de gemeenteraad het schepencollege om bestaande problemen weg te werken en om bij nieuwe werkzaamheden te waken over de toegankelijkheid. Tegelijk vroegen de raadsleden om op de gemeentelijke site of in Essen Info hindernisvrije voetpaden te promoten en daarbij als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven. Arno Aerden (sp.a) vroeg verder aandacht voor banken voor mindervaliden en senioren, Dirk Smout (N-VA/PLE) deed het voorstel een actieplan op te maken. Schepen voor Openbare Werken Brigitte Quick (CD&V) reageerde positief op de voorstellen. Burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) kondigde aan tegen 1 juni met een actieplan voor de dag te komen, als voorzien in het meerjarenplan.Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio