© gvdv

N-VA blijft vasthouden aan taaltest voor professoren

N-VA wil niet weten van een eventuele afschaffing van de taaltest voor docenten en professoren. 'Mogen we niet verwachten dat zij vaardig zijn in taal, net zoals ze vaardig zijn in hun vak? ', werpt parlementslid Koen Daniëls op. Eerder op de dag had onderwijsminister Hilde Crevits kanttekeningen geplaatst bij de taalregeling en zich afgevraagd of de taaltest wel het juiste middel is.

sdv

Vrijdag bleek dat een kleine tien procent van de docenten die lesgeven in het Engels nog geen attest behaalde. Crevits liet daarop weten dat ze wil nagaan of de huidige taalregeling universiteiten en hogescholen niet belemmert om zich internationaal te profileren en talent aan te trekken. Onder meer wijzend op de bijhorende planlast bekijkt Crevits of bijsturing nodig is en sluit ze een afschaffing van de verplichte taaltest niet uit.

Coalitiepartner N-VA volgt Crevits echter niet. 'N-VA blijft achter de taaltest in het hoger onderwijs staan', luidt het. De partij doet dat naar eigen zeggen om kwalitatieve redenen en voor de democratisering van het onderwijs. 'Sommige studenten hebben het al moeilijk met het Nederlands als onderwijstaal, laat staan dat ze dan les krijgen van een docent die de eigenlijke onderwijstaal (bv. Engels, nvdr.) niet voldoende beheerst', argumenteert Daniëls.

De N-VA’er wijst er nog op dat de hogescholen en universiteiten de testen niet zelf moeten ontwikkelen. Er bestaan reeds gecertificeerde testen bij andere instanties, luidt het nog.