© BELGA

PVDA dient klacht in tegen nieuwe basistekst Antwerps OCMW

De Antwerpse PVDA-afdeling stapt naar de provinciegouverneur met de vraag om de nieuwe missie van het Antwerpse OCMW te schorsen. Het OCMW-bestuur liet die basistekst onlangs wijzigen omdat die niet meer zou gestrookt hebben met de huidige verantwoordelijkheden van de organisatie. Voor PVDA kan het echter niet dat het OCMW niet langer alle sociale basisrechten van de Antwerpenaars garandeert.

De vorige missie dateerde uit 2001 en stelde onder meer dat het OCMW de sociale grondrechten van iedereen die in Antwerpen verblijft “garandeert”. In de nieuwe tekst is dat afgezwakt naar het “maximaal bijdragen tot de realisatie van” die rechten.

Volgens het bestuur was die wijziging wenselijk omdat het Antwerpse OCMW vandaag bijvoorbeeld niet (meer) instaat voor huisvesting of werk. Ook in heel wat andere steden staat het volledig garanderen van alle basisrechten bovendien niet in de missie van het OCMW, zegt voorzitter Fons Duchateau (N-VA). Daarnaast wil de nieuwe bestuursploeg meer nadruk leggen op de actieve rol in de samenleving die ze van de burger verwacht. Aan de dienstverlening in de praktijk zou de tekst echter niets veranderen.

PVDA vindt de wijziging desondanks “onaanvaardbaar” en stelt dat er nog steeds “één overheidsdienst moet zijn die erop toeziet dat eenieder die op het Antwerpse grondgebied verblijft in de mogelijkheid is een menswaardig bestaan te leiden en die ook moet ingrijpen als dat niet zo blijkt te zijn”. Volgens de linkse partij legt de huidige wetgeving dat ook op en mag daar lokaal niet van afgeweken worden. OCMW-raadslid Lise Vandecasteele diende daarom een klacht met vraag tot schorsing in bij gouverneur Cathy Berx.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio