Onderzoek naar wanpraktijken in vastgoedsector

Foto: © VRT 2014

Onderzoek naar wanpraktijken in vastgoedsector

Print

De Belgische Mededingingsautoriteiten (BMA) openen een onderzoek naar het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) over oneerlijke praktijken in de sector. Aanleiding was een undercoverreportage van Panorama, eind vorig jaar.

Uit de Panorama-reportage, begin december vorig jaar uitgezonden op Canvas, bleek onder andere dat het BIV de prijzen in de vastgoedsector mee de hoogte instuwt. Ook zou het aantal klachten tegen syndici met veertig procent gestegen zijn en werd de interne werking van BIV zwaar op de korrel genomen.

BIV zou vastgoedmakelaars ook aanzetten om een ereloon van 3 procent te hanteren, alhoewel de ondervoorzitter in de uitzending verklaarde dat de BIV haar leden consequent informeerde dat een minimumbarema niet mag bestaan.

‘Wij zijn inderdaad per brief op de hoogte gebracht van het onderzoek en zullen onze volledige medewerking verlenen. Als BIV zijn we tevreden dat we eindelijk klaarheid zullen kunnen scheppen en alle insinuaties de kop kunnen indrukken’, zegt Frank Daemen van de beroepsvereniging van vastgoedmakelaars in België.

BIV-ondervoorzitter Luc Machon ontkracht alle beschuldigingen rond geldstromen en belangenvermenging. 

Volgens het Nationaal Informatie Centrum voor Mede-eigenaars (NICM) moet er dringend nagedacht worden over hoe de controle op de sector kan verbeterd worden.

Nu in het nieuws