Hoven en rechtbanken luiden alarmbel

Foto: bfs

Hoven en rechtbanken luiden alarmbel

Print

Het College van Hoven en Rechtbanken waarschuwt voor een ‘gerechtelijk infarct’ als er niet snel extra middelen worden vrijgemaakt voor justitie. Bevoegd minister Koen Geens neemt akte van de noodkreet.

De hoven en rechtbanken moeten meer en meer taken vervullen met steeds minder middelen, klonk het in de noodkreet. ‘Dit is op termijn onhoudbaar.’

Net als de rest van de overheid ontsnapt ook justitie niet aan de besparingen. Van 2 miljard euro in 2014 daalt het totale budget naar 1,6 miljard dit jaar. Nochtans kampen veel rechtscolleges nu al met personeelstekort, blijft de gerechtelijke achterstand aanzienlijk en heeft justitie voor 101 miljoen euro aan achterstallige facturen opgestapeld.

Bijkomende middelen zijn dus hoe dan ook nodig. Maar bovenop de kerntaken kregen de hoven en rechtbanken vorig jaar ook het beheer van de gehele gerechtelijke organisatie in eigen handen. Het college verzet zich niet tegen meer autonoom beheer, maar noemt de combinatie met extra besparingen ‘niet fatsoenlijk’.

Derde pijler rechtsstaat in gevaar

In aanloop naar de federale begrotingscontrole dringen de hoven en rechtbanken daarom aan op extra geld. Maar ook meer beslissingsbevoegdheid voor het college en meer tijd en nuance in de besparingsvoorstellen is nodig. De wettelijke kaders moeten volledig worden opgevuld, er is nood aan een kerntakendebat en meer informatisering dringt zich op. Een stap in de goede richting zou in dat verband de afbouw kunnen zijn van de meer dan driehonderd lokale gerechtelijke sites naar nog een tweehonderdtal goed uitgeruste gerechtsgebouwen, klonk het nog.

Het College van Hoven en Rechtbanken beseft dat het niet als enige met uitgestoken hand bij de federale regering aanklopt. ‘Maar een minimaal aanvaardbare werking van de hoven en rechtbanken, die de derde pijler van de rechtsstaat uitmaken, is in gevaar.’

Volgende week nieuwe ontmoeting met minister Geens

Minister van Justitie Koen Geens neemt akte van de roep om extra middelen. Hij belooft de voorstellen van het college mee te nemen in de komende gesprekken over de beperking van de werklast en het kerntakendebat bij justitie. Geens nuanceert wel de geciteerde cijfers.

Dat de totale middelen van Justitie dalen van 2 miljard naar 1,6 miljard, zoals het college hekelde, nuanceert minister Geens wel wat. Volgens hem gaat het om een daling van 1,856 naar 1,704 miljard, aangezien de justitiehuizen en de bevoegdheid ‘jeugddelinquentie’ intussen naar de deelstaten zijn overgeheveld. En ook het budget van de erediensten moet worden meegerekend in de justitiebegroting, luidt het.

Geens spreekt zich in een korte reactie niet uit over eventuele extra middelen of een versoepeling van de besparingen.

Volgende week, op 25 februari, staat een nieuwe ontmoeting gepland tussen de minister en het college. ‘De bedoeling is om een geheel van prioriteiten en een hiërarchie van de noden van het personeel vast te leggen’, klinkt het nog.

Nu in het nieuws