© BELGA

Sociaal overleg over besparingen De Lijn in het slop

De onderhandelingen over de besparingen bij De Lijn zitten in het slop. Directie en vakbonden in het paritair comité zijn dinsdag zonder akkoord uit elkaar gegaan. 'De bal ligt nu in het kamp van de directie', zegt Jan Coolbrandt, nationaal secretaris van ACV Openbare Diensten. Tot een stakingsaanzegging komt het voorlopig niet, 'maar we zijn wel bereid om hier en daar een actie te steunen', klinkt het.

(kld)

Bonden en directie hebben ook geen nieuwe datum vastgelegd. Mogelijk zal er een verzoening gevraagd worden.

De vakbond betreurt dat er geen akkoord bereikt werd over een inkomensgarantie voor personeelsleden bij De Lijn die getroffen zijn door de afbouw van het aanbod op zondag. De nieuwe diensten treden al in voege op 1 mei. 'Hoewel de tijd dringt, blijven wij een dergelijke regeling eisen', zegt Coolbrandt.

Acties

ACV Openbare Diensten meldt in een mededeling aan het personeel dat, 'indien die regeling niet afgedwongen kan worden op het niveau van het paritair comité, de vakbond dit desnoods per entiteit, per regio en per stelplaats zal moeten bespreken en afdwingen'. 'Indien hiervoor acties nodig zijn, zullen wij hiervoor acties voeren', luidt het.

De vakbonden verwierpen ook de voorstellen van De Lijn over de berekening op jaarbasis van de arbeidsduur, het gebruik van deeltijdse arbeidsovereenkomsten bij aanwerving, en de vereenvoudiging van premies en vergoedingen.

'De Lijn kan onmogelijk eisen van de bonden om hierover nu al cao’s af te sluiten, aangezien hierover op geen enkel moment onderhandeld is', klinkt het bij de christelijke vakbond. ACV zegt wel bereid te zijn die thema’s verder te onderzoeken in een werkgroep.