Op één van deze manieren zal onze wereld vergaan

Foto: Shutterstock

Op één van deze manieren zal onze wereld vergaan

Print

Vergeet een wereldwijde zombie-aanval of Godzilla: als de menselijke beschaving ooit ten onder gaat, dan zal dat eerder te wijten zijn aan een gigantische meteorietinslag of een kernoorlog. Dat blijkt uit een wetenschappelijke lijst met de twaalf meest plausibele eindes voor onze planeet.

1. Extreme klimaatverandering

De impact van extreme klimaatverandering zal het hoogst zijn in arme landen, met hongerdood bij duizenden mensen en extreme migratie tot gevolg. Volgens de wetenschappers kan onze beschaving wel nog iets doen om deze oorzaak te elimineren.

2. Kernoorlog

Hoewel een kernoorlog veel minder plausibel is dan in de vorige eeuw, blijft de dreiging aanwezig.

3. Wereldwijde pandemie

Er zijn verschillende redenen waarom het risico op een wereldwijde pandemie hoger is dan doorgaans wordt aangenomen. De vraag is of de medische wereld in staat zal zijn om het hoofd te bieden aan een dergelijke uitbraak. Maar nog belangrijker: of een besmettelijke ziekte ooit in staat zal zijn om een hele beschaving weg te vagen.

4. Meteorietinslag

De dinosauriërs werden ooit weggevaagd door een meteorietinslag, het is dus niet ondenkbaar dat ook onze beschaving op die manier aan haar einde komt. Een meteoriet van ‘nauwelijks’ 5km groot zou bijvoorbeeld heel Nederland van de kaart kunnen vegen. Dat komt dan niet door de initiële impact, wel de grote hoeveelheden stof die dan de atmosfeer in worden geblazen. De gevolgen voor klimaat, atmosfeer, voedselbronnen en de politieke stabiliteit zijn niet te overzien.

5. Uitbarsting van een supervulkaan

Net zoals bij een meteorietinslag is de grootste boosdoener bij een vulkaanuitbarsting de gigantische stofwolk die de aarde zou bedekken. Zonnestralen worden volledig afgeweerd, waardoor de aarde in een langdurige winter terechtkomt. ‘De gevolgen zijn net als die van een kernoorlog’, waarschuwen de wetenschappers.

6. Ecologische ramp

De mens moet dringend proberen om het bestaande eco-systeem te beschermen, of hopen dat de beschaving er niet van afhangt. De bedreiging van bepaalde diersoorten is nu dichterbij dan ooit.

7. Algemene instorting van de maatschappij

De wereldeconomie en het wereldwijde politieke systeem zijn gebaseerd op zoveel variabelen dat de beschaving ook makkelijk aan ten onder kan gaan. Een instorting van het economische systeem zou bijvoorbeeld leiden tot sociale chaos,maatschappelijke onrust en burgerlijke ongehoorzaamheid.

8. Synthetische levensvormen

De wetenschappers zijn bezorgd dat iemand met opzet een synthetische levensvorm creëert om zo het menselijk ras uit te roeien.

9. Nanotechnologie

Nanotechnologie wordt vaak voorgesteld als een manier om wereldproblemen op te lossen, maar de wetenschappers geloven daarentegen dat het ook tot veel problemen kan leiden. Zo kan nanotechnologie gebruikt worden om nieuwe wapens of kernbommen te ontwikkelen.

10. Kunstmatige intelligentie

Extreme kunstmatige intelligentie zal op termijn niet langer te beheersen zijn. Robots zouden de wereld kunnen overnemen als ze in staat zijn om hun eigen intelligentie op te drijven en er het maximum uit te halen. Of onze beschaving dit overleeft, hangt vooral af van het feit of er een alfa-robot naar voor treedt.

11. Toekomstig slecht bestuur

Een duidelijke boodschap van de wetenschappers: als politici niet snel met oplossingen komen voor andere oorzaken in deze lijst, dan zijn ze een gevaar op zichzelf. De grootste bestuurlijke rampen: falen in het oplossen van wereldproblemen of er zelf oorzaak van zijn.

12. Onvoorziene gevolgen

Een laatste eervolle vermelding voor zaken die niet in het lijstje pasten: simpelweg samengebundeld tot ‘onvoorziene gevolgen.’ De wetenschappers roepen daarom op om in de toekomst diepgravend onderzoek te verrichten naar ‘ongekende risico’s’.

Nu in het nieuws