© Gemeente Kalmthout

Aanleg middengeleider en nieuwe parking voor Mastenbos

Op de Kalmthoutsesteenweg, beter bekend als de Blokskesweg tussen Kalmthout en Kapellen, wordt vanaf maandag 16 februari gestart met de aanleg van een middengeleider. De werken situeren zich ter hoogte van de bocht aan het Mastenbos.

Margo Tilborghs

Het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, wil met de aanleg van de middengeleider een snelheidsverlagend effect op het autoverkeer bekomen en zo de veiligheid van overstekende wandelaars verhogen.

In het Mastenbos bevindt zich het Loopgravenpad, dat ingehuldigd werd in oktober 2014. Het lokt heel wat nieuwsgierige wandelaars naar het Mastenbos. Om de toestroom aan bezoekers in goede banen te leiden, wordt er ook een bezoekersparking aangelegd vlak naast de Kalmthoutsesteenweg. Die zal plaats bieden aan een dertigtal wagens. Voor de ondergrond van de parking wordt een halfverharding (boskiezel) gebruikt om de natuurlijke bosomgeving zo weinig mogelijk te verstoren.

De werken duren twee maanden. De hinder voor het verkeer is beperkt. De Kalmthoutsesteenweg blijft tijdens de duur van de werken steeds open. Wel geldt er ter hoogte van de werfzone beurtelings verkeer met tijdelijke verkeerslichten. Het Loopgravenpad is tijdens de werken niet te bezoeken. Geleide wandelingen die vooraf al geboekt waren, gaan wel door.

Info: www.wegenenverkeer.be www.twitter.com/wegenenverkeer

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio