© BELGA

Vermassen: “Tijls verdediging gelooft de eigen cliënt niet”

In zijn repliek bleek advocaat Jef Vermassen allerminst onder de indruk van het pleidooi van de verdediging, integendeel. “De beklaagde blijft zeggen dat hij Britta onvrijwillig gedood heeft, terwijl zijn advocaat pleit dat het gaat om vrijwillige slagen met de dood tot gevolg. De verdediging gelooft zelfs de eigen cliënt niet!”, is Vermassen scherp.

JoRo, DVD

Advocaat Jan De Man kaartte in zijn pleidooi tal van onzorgvuldigheden aan in het onderzoek en in beweringen van de burgerlijke partijen. “Uw resumé is dat het onderzoek op niets trekt. Waarom vraagt u dan niet om bijkomende onderzoeksdaden en een nieuwe reconstructie”, repliceert Vermassen. “Uw stelling klopt niet en kan gewoon niet kloppen.” In zijn repliek weerlegde De Man later dat hij niet om bijkomende onderzoeksdaden heeft gevraagd.

Vrijwillig of onvrijwillig?

Vervolgens haalde Vermassen een pijnpunt aan in de argumentatie van de verdediging. “Meneer Teckmans verklaarde zelf dat het neerslaan van de koffer een bewuste handeling was, maar dat hij het niet deed uit een seksuele frustratie en dat hij haar niet wilde raken. Nu pleit de verdediging dat het gaat om vrijwillige slagen zonder de intentie om te doden. De conclusie moet dan ook zijn dat hij haar doelbewust wilde raken. De verdediging onderbouwt echter niet waarom het dan wel zijn bedoeling zou zijn geweest om te raken. De kern van de zaak is dat de advocaat zijn eigen cliënt niet geloofd”, stelt Vermassen. “U zegt dat ik een ratatouille maak, maar in mijn ratatouille zaten geen spruitjes en geen worteltjes en erwtjes, maar argumenten.”

Vermassen wees in zijn repliek op de eerdere veroordelingen en de honderden zelfgenomen voyeuristische filmpjes die bij Teckmans werden aangetroffen. Die zaken zijn volgens Vermassen een belangrijke achtergrond om deze zaak te beoordelen. “Zijn advocaat zegt: je moet hem niet veroordelen gewoon omdat hij degoutant is. Ik zeg: je moet hem veroordelen omdat het een seriemisdadiger is.”

‘Dag van de seks’

Volgens Vermassen is het zeer onwaarschijnlijk dat Tijl Britta in een tijdspanne van nog geen 46 minuten zou overhaald hebben om seks te hebben en haar slipje uit te doen, om dan vervolgens rustig te zeggen dat ze naar de politie zou bellen. “Een ding kon hij best missen: de politie. Ze moest dood. Nu zegt hij plots dat het slagen en verwondingen zijn. Laat dan de politie komen en toon aan dat je het niet gewild hebt. Maar neen, dat lijk moest weg. Daar moest hij nog geen vijf minuten over nadenken. Het lichaam had het bewijs kunnen leveren dat wij nodig hebben.”

Volgens Vermassen is het bewezen, en relevant, dat de dag van feiten voor Teckmans helemaal in het teken van seks stond. “Hij heeft er al van ’s morgens een dag van seks van gemaakt. Hij handelde als een opgejaagde hond, een ontembare leeuw. Hij moest zijn goesting krijgen.

De verdediging zweeg in het pleidooi ook onder meer over de aanwezigheid van bloedpartikels en verbrandde haren vooraan in de wagen en over de reden waarom de demowagen plots achteraan in de garage stond, aldus Vermassen. Ook over de verschillende versies die de beklaagde gaf, roerde De Man niet.

‘Stop met liegen of we schieten’

“Als je weet dat het wetenschappelijk onderbouwd is dat ze van één slag niet gedood kan zijn, dan denk ik dat u in eer en geweten mag zeggen: schuldig. Mochten we tegen hem kunnen zeggen: ‘Stop met liegen of we schieten’, dan zou hij wel stoppen met liegen en de waarheid zeggen. Maar dat mogen we niet”, zo concludeerde Vermassen.

Advocaat Carl Slabbaert was ook snoeihard voor de verdediging. “De verdediging schiet met losse flodders, goed wetende dat de cartouches zo goed als op zijn.”

OM: ‘geen voorbedachtheid, wel doodslag’

Procureur-generaal Patrick Boyen was iets milder voor de verdediging. Door de afwezigheid van een lichaam vallen er volgens hem heel wat zaken helaas niet te bewijzen. Boyen is er eveneens van overtuigd dat er meer dan een slag nodig was om Britta Cloetens te doden. Het was ook wel degelijk een bewuste handeling om het kofferdeksel op haar te slaan. Volgens Boyen is het onvoldoende bewezen dat de handeling, laat staan de dood, met voorbedachten rade gebeurde.

“Als we niet kunnen bewijzen dat er tijd zat tussen het idee om te doden en de uitvoering, moet dat in het voordeel van de beschuldigde spelen”, aldus Boyen. “Ik kan geloven dat het in een impulsieve opwelling gebeurd is. Hij is geconfronteerd met iets, met wat weten we niet, en hij heeft haar gedood. Ik vraag u dan ook om ja te antwoorden op de vraag over de doodslag.” De verdediging kon zich nog enigszins vinden in het oordeel van het openbaar ministerie. De Man houdt het echter bij opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg.

Tijl: ‘Het spijt me verschrikkelijk’

Het laatste woord was voor de beklaagde zelf. Tijl Teckmans hield het kort. “Ik wil me excuseren tegenover de familie voor het verschrikkelijke leed dat ik heb toegebracht. Ik wil me ook excuseren voor de maanden dat ik gezwegen heb. Ik heb haar nooit dood gewild. Het spijt me verschrikkelijk.”

Drie schuldvragen

Na een korte pauze besliste het hof om aan de jury drie vragen voor te leggen:

1. Is de beschuldigde schuldig aan doodslag?2. Is de beschuldigde schuldig aan toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen?3. Is de beschuldigde schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen zonder het oogmerk te doden, maar toch met de dood tot gevolg?

Het hof besliste om de vraag over voorbedachtheid niet te weerhouden. Later op de avond zal de jury zich uitspreken over de schuldvraag. Morgen spreekt het hof zich uit over de strafmaat, indien Tijl Teckmans schuldig wordt bevonden.

Volg de procesdag op de voet:MEER OVER Assisenzaak Britta Cloetens

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio