© Gemeente Kalmthout

OCMW Kalmthout zet lijnen uit voor 2015

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurde het budget voor 2015 goed, samen met de meerjarenplanning tot 2019. OCMW Kalmthout verdiept dit jaar de samenwerking met de gemeente.Tegen 2019 wordt het OCMW dan geïntegreerd in het gemeentebestuur.

EVDW

In het kader van de stijgende vergrijzing wil OCMW Kalmthout ouderen zo lang en optimaal mogelijk ondersteunen in hun thuissituatie, met bijzondere aandacht voor het bestrijden van eenzaamheid. “We zetten dan ook in op het ondersteunen van mantelzorgers, door bijvoorbeeld mee te werken aan de organisatie van het dementiecafé Noorderlicht”, licht Dirk Van Peel, voorzitter van OCMW Kalmthout, toe.

“Ook mobiliteit is in dit kader belangrijk. Daarom riep het OCMW de Minder Mobielen Centrale en de Handicar in leven. Bovendien onderzoekt het dienstencentrum of extra vervoer van en naar het dienstencentrum, zijn toegankelijkheid kan verhogen.”

Meer nieuws uit stad en rand

MEER OVER

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio