© SVER

Gemeentebestuur stuurt verkaveling Haaksstraat bij na openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek naar de verkaveling Haaksstraat liepen 25 bezwaarschriften binnen waaronder 5 petitielijsten. Het gemeentebestuur komt aan enkele bezwaren tegemoet.

Sofie Verheyen

Het college van burgemeester en schepenen geeft, mits enkele bijsturingen, een gunstig advies aan de verkaveling Haaksstraat die IOK wil realiseren. Tijdens het openbaar onderzoek liepen 25 bezwaarschriften binnen waaronder 5 petitielijsten. Verschillende bezwaarschriften stelden de komst van de verkaveling op zich in vraag. Deze werden niet weerhouden omdat er een hoge woningnood is in de gemeente. Daarnaast liggen de percelen volgens het gewestplan in een woonzone binnen het afgebakende Kleinstedelijk Gebied. Ook vreesden enkele mensen voor bijkomend sluipverkeer. Hieraan komt de gemeente tegemoet. Zo wordt een deel van de wegenis binnen de verkaveling geschrapt voor autoverkeer. Ook het fysiek doorknippen van de Berkvenstraat, ter hoogte van de kasseiweg, is een optie die nog moet worden bekeken. Verder moet ontwikkelaar IOK bijzondere aandacht besteden aan de waterafvoer.

Vooraleer de verkavelingsvergunning definitief te kunnen uitreiken, moet de gemeenteraad nog beslissen over de wegenis. De raadsleden spreken zich hierover uit op de gemeenteraad van 23 februari. De verkavelingsaanvraag voorziet in totaal het verkavelen van percelen in 67 percelen.

MEER OVER

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio