© Photo News

Extra personeel voor Antwerps crisismeldpunt na noodkreet

Het Antwerps crisismeldpunt van de Vlaamse overheid, dat hulp biedt aan jongeren in nood, krijgt drie extra personeelsleden. Dat heeft minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maandag aangekondigd, naar aanleiding van de sluiting van het meldpunt wegens “permanente overdruk”.

Ook in de andere regio’s zal een uitbreiding van het crisisaanbod voorzien worden, al ligt nog niet vast onder welke vorm.

De sluiting van het meldpunt betekent niet dat er voor Antwerpse jongeren geen aanbod van crisishulpverlening zou zijn, onderstreept het kabinet-Vandeurzen. Zoals afgesproken voor acute crisissen worden deze week immers twee extra personeelsleden ter beschikking gesteld aan de intersectorale toegangspoort in Antwerpen, om er mee oplossingen te zoeken in crisissituaties.

Daarnaast lopen de afspraken rond het aanvragen van crisisbegeleiding gewoon verder. Partners kunnen dan weer terecht bij andere diensten, zoals het consult van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling, het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg en bij het rechtstreeks toegankelijke aanbod, zoals crisispleegzorg of het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.

Structureel krijgt het crisismeldpunt zicht op drie extra personeelsleden. En er komt bijkomend aanbod voor Crisishulp aan Huis. “Die dienst zal ook samen met het meldpunt in Antwerpen bijkomende interventies kunnen doen”, aldus het kabinet-Vandeurzen.

Tot slot onderstreept de minister de nood aan meer preventief werken om uithuisplaatsingen van kinderen te voorkomen, via het versterken van de rechtstreeks toegankelijke thuisbegeleiding. Er is afgesproken dat ook in Antwerpen alle partners die werken met kinderen nu zullen bekijken hoe zo’n aanbod kan worden uitgezet. Minister Vandeurzen belooft voor dit jaar alvast bijkomende middelen.

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio