© SS

Basisondersteuning van 300 euro per maand voor personen met handicap

Personen met een handicap die nood hebben aan ondersteuning zullen in de toekomst een basisondersteuningsbudget (BOB) van 300 euro per maand krijgen. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen maandag bekendgemaakt. Het BOB wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf september 2016. In de periode 2016-2018 wil men op die manier ongeveer 22.000 mensen helpen en hun draagkracht preventief ondersteunen.

rdc

De vorige Vlaamse regering besliste een getrapt systeem in te voeren voor de ondersteuning van personen met een handicap. Personen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood krijgt recht op een basisondersteuningsbudget (BOB in trap 1). Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een cashbedrag of een voucher krijgen waarmee hij/zij bijvoorbeeld kan aankloppen bij een voorziening (trap 2). Volgens prognoses zullen in 2020 70.000 mensen voldoen aan de criteria voor trap 1 en 50.000 mensen aan de criteria voor trap 2.

Een van de grote vragen was hoe groot het BOB zou zijn en wie er precies voor in aanmerking zou komen. Die knoop is nu doorgehakt. Het wordt een bedrag van 3.600 euro per jaar of 300 euro per maand. Dat bedrag ligt in de lijn der verwachtingen, al hadden sommige gebruikersorganisaties (bv. Onafhankelijk Leven) op hogere bedrage gehoopt.

Minister Vandeurzen kiest wel voor een stapsgewijze invoering en start met twee 'inhaaloperaties'. In september 2016 wordt gestart met een eerste groep van 7.500 volwassenen die al lang op de wachtlijst staan maar nog geen ondersteuning krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Daarvoor wordt 9 miljoen euro vrijgemaakt. In 2017 wordt dan 14,4 miljoen euro vrijgemaakt voor 4.000 minderjarigen die wachten op ondersteuning. 'Met deze inhaaloperaties kan de draaglast verlicht worden, terwijl mensen wachten op meer intensieve ondersteuning', zegt de CD&V-minister.

Vanaf september 2017 wordt het BOB toegekend aan de groep minderjarigen die in aanmerking komt voor verhoogde kinderbijslag (vanaf 12 punten) en jongvolwassenen tot en met 25 jaar. Dat zou gaan om 9.500 personen, goed voor 11,4 miljoen euro.'Met het BOB kiezen we er zo uitdrukkelijk voor de draagkracht van gezinnen van bij het begin te ondersteunen', aldus Vandeurzen.

In 2017-2018 volgt ook een evaluatie. Op basis van die evaluatie zullen de middelen voor trap 1 in 2019 worden vastgelegd.

Volgens minister Vandeurzen zullen tussen 2016 en 2018 ongeveer 22.000 mensen met het BOB kunnen geholpen worden.

Van de 330 miljoen euro die de Vlaamse regering de komende jaren extra vrijmaakt voor personen met een handicap, gaat er in totaal 132 miljoen naar trap 1 en 198 miljoen euro naar trap 2. Met die 198 miljoen euro wil Vandeurzen 'blijven investeren in de grootste zorgnoden'. Het bedrag moet bijna 5.000 mensen de toegang geven tot trap 2. 'Samen met de 42.634 mensen die nu reeds gebruik maken van het VAPH-aanbod, benaderen we zo de beoogde 50.000 personen met een handicap in 2019'.

Wie toegang heeft tot trap 2 zal dit niet kunnen combineren met een BOB. Er is volgens het kabinet-Vandeurzen wel voldoende flexibiliteit voorzien om vlot te wisselen tussen trap 2 en trap 1. Ook het bedrag van 300 euro per maand is niet in steen gebeiteld. De hoogte van dat bedrag zal bij de evaluatie in 2017-2018 ook onder de loep genomen worden.