© Belga

Vilvoorde vraagt voor strijd tegen radicalisering 2,8 miljoen euro aan overheden

Vilvoorde vraagt de Vlaamse en federale overheid in totaal 2,8 miljoen euro ter beschikking te stellen voor een reeks maatregelen ter versterking van het veiligheids- en sociaal beleid om de dreiging voortvloeiend uit het radicalisme en de problematiek van de Syriëstrijders onder controle te brengen. Dat heeft burgemeester Hans Bonte maandag gezegd bij de voorstelling van ‘een integraal plan ter versterking van het veiligheidsbeleid voor regio Vilvoorde’.

skn

Het geld moet dienen voor de verdere uitbouw van jeugdvoorzieningen, de implementatie van het specifieke anti-radicalismebeleid, de versterking van het jeugdwelzijns- en flankerend onderwijsbeleid. Vilvoorde wil onder meer een cel integrale veiligheid uitbouwen die alle inspanningen zou coördineren en aan kennisopbouw doen, scholen en hulpverleners extra ondersteunen, een meldpunt discriminatie oprichten en binnen de politie een specifieke cel oprichten die potentiële vertrekkers en terugkeerders opvolgt.

Op termijn moeten er ook andere maatregelen genomen worden. Zo herhaalde Bonte de aloude eis dat Vilvoorde erkend wordt als centrumstad zodat bijvoorbeeld de VDAB extra middelen krijgt om de grote jeugdwerkloosheid in deze stad aan te pakken. Het parket van Halle-Vilvoorde moet gelijkwaardige middelen krijgen als andere parketten in ons land. Er dient ook werk gemaakt te worden van de uitbouw van een justitiehuis in Halle-Vilvoorde. Volgens Bonte heeft het parket op dit ogenblik niet de capaciteit om de veiligheid in de regio te waarborgen. Hij vroeg tot slot ook dat er vaart gezet wordt achter de realisatie van een nieuwbouw waarin de politie, het vredegerecht en politierechtbank in gehuisvest zullen worden.