© Belga

“Haven werd door enkelingen platgelegd”

Bij de stakingsdagen in november en december werd de haven van Antwerpen langs de waterkant telkens slechts “door enkelingen” platgelegd. De impact was volgens Vlaams Parlementslid Annick De Ridder “onaanvaardbaar”.

PVB

In antwoord op een vraag van het Antwerpse parlementslid Annick de Ridder gaf Vlaams minister Ben Weyts gedetailleerde informatie over de stakingsbereidheid bij de verschillende geledingen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK).

Volgens de minister staakten er op 24 november 10 loodsen en deden er 108 niet met de staking mee, staakten er 8 scheepvaartbegeleiders en waren 135 aan het werk en staakten 9 bemanningsleden en hielden 556 zich afzijdig. Op maandag 15 december ging het respectievelijk om 4 en 97 loodsen, 13 en 130 scheepvaartbegeleiders en 51 en 514 bemanningsleden.

Hoewel de minimale veiligheidsbezetting steeds gegarandeerd werd, stelden zich volgens Weyts “enkele problemen” in de Centrale Zandvliet. Ondanks afspraken met de vakbonden over de ‘minimale bezetting’ bleek de personeelswissel immers niet mogelijk omdat de verkeersleiders niet aan de wegversperringen in de haven doorgelaten werden.

Weyts zegt de MDK nu opdracht gegeven te hebben de procedures bij te sturen. “Hiermee is het bewijs geleverd dat de haven maar met enkelingen werd stilgelegd”, besluit Annick De Ridder. “De processen hebben niet naar behoren gewerkt. Dat de stakingsdag voor de haven van Antwerpen qua duur en impact verdubbeld werd, is onaanvaardbaar en was bijzonder schadelijk.”