Laakdal voert opcentiemen verkrotting in

De gemeente voert een heffing in ter bestrijding van verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en woningen.

Stefan Helsen

Schepen Frank Sels (spa) motiveert deze belastingmaatregel als een sociale maatregel die voornamelijk verhuurders aanzet om te op investeren in kwaliteitsvolle woningen. “In 2014 werden er in Laakdal zo'n 40 tot 50 verwaarloosde woningen op de lijst van verwaarlozing gezet. Dit werd bepaald op basis van de perceptie van onze medewerkers op het terrein. RO Wonen Vlaanderen zal vervolgens deze woningen bezoeken en controleren. Op basis van dit bezoek en de afspraken met de eigenaars/verhuurders zullen investeringen volgen. Bij gebreke hieraan volgt er een aanslag door RO Wonen Vlaanderen. Laakdal engageert zich om deze inkomsten, die verwaarloosbaar zijn, toch te investeren in woning gerelateerde projecten.”

Meer nieuws uit de Kempen

citta Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio