Premier Charles Michel geeft sneer naar Antwerpse sp.a

“Binnen de sp.a zijn jullie de specialist op het vlak van eenheid, vooral in Antwerpen”. Met die sneer probeerde premier Charles Michel donderdag in de Kamer, onder applaus van de meerderheid, de kritiek van de oppositie in de kiem te smoren over de verdeeldheid binnen de regering. “Uw antwoord is echt beneden alle peil”, repliceerde Karin Temmerman (sp.a).

“Binnen de sp.a zijn jullie de specialist op het vlak van eenheid, vooral in Antwerpen”. Met die sneer probeerde premier Charles Michel donderdag in de Kamer, onder applaus van de meerderheid, de kritiek van de oppositie in de kiem te smoren over de verdeeldheid binnen de regering. “Uw antwoord is echt beneden alle peil”, repliceerde Karin Temmerman (sp.a).

“Ruzie, ruzie en nog eens ruzie”

Kristof Calvo (Groen) en Temmerman wilden de premier tijdens het vragenuurtje aan de tand voelen over de meningsverschillen die binnen de regering zijn opgedoken. “Een Mexicaans leger”, noemde Calvo de ploeg-Michel. “Ruzie, ruzie en nog eens ruzie. Het is een optelsom van vier partijen die bezig zijn met de verkiezingen en die geleid wordt door de partijvoorzitters”.

De socialistische fractieleidster noemde de para-mail van de Antwerpse CD&V-afdeling van afgelopen weekend dan weer “du jamais vu” en benadrukte dat de oppositie niet gelukkig is met de incidenten binnen de meerderheid. “Wij willen inhoudelijk debatteren. Wanneer gaat u eindelijk de eerste minister zijn en uw regering leiden?”, vroeg Temmerman.

Politieke spelletjes

De eerste minister vond dat Groen en sp.a er een karikatuur van maakten. “Enkel politieke spelletjes, geen vragen over de inhoud”, aldus Michel. Hij bezwoer dat de regering wel actief probeert oplossingen te zoeken en verwees daarbij naar het sociaal akkoord, de dialoog met de deelstaten en de budgettaire vooruitzichten van de Europese Commissie. “U bent bedroefd. U spreekt sterk over verdeeldheid. Binnen de sp.a zijn jullie specialist op het vlak van eenheid, vooral in Antwerpen”, sloot Michel zijn antwoord af.

Superlatieven

“Een echte premier zou zoiets niet nodig hebben”, repliceerde Calvo. “U zit duidelijk nog in een ontkenningsfase. Elke week hebt u meer superlatieven nodig om te zetten dat uw regering aan elkaar hangt”. Temmerman vond zijn antwoord ‘beneden alle peil’. ”Wij willen dat er geen spelletjes worden gespeeld over de veiligheid en dat u regeert.”

Nu in het nieuws