© rdb

Bijna helft kerstmarkten schenkt jenever aan minderjarigen

De Dienst Tabak en Alcohol van de FOD Volksgezondheid heeft op de 16 van de 36 kerstmarkten (44 procent) die eind 2014 in ons land werden gecontroleerd vastgesteld dat er sterke drank verkocht werd aan minderjarigen. In totaal werden 22 pv’s opgesteld.

Op sommige kerstmarkten werden meer uitbaters geverbaliseerd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Caroline Cassart-Mailleux (MR).

‘Bij de controles eind 2014 werden drankstandjes gecontroleerd die ook in 2012 en/of 2013 al waren gecontroleerd. Sommigen verkochten ondanks hun boetes uit het verleden nog steeds sterke drank aan jongeren’, aldus De Block.

Omdat de wet nog voldoende ruimte laat om bij recidive de boetes te verzwaren is de minister niet van plan om de sancties in de wet te wijzigen. Bij een eerste vaststelling stelt de controledienst een administratieve boete van minimaal 300 euro voor. Als deze boete niet betaald wordt of bij recidive wordt het dossier aan het parket overgemaakt.