© Siebe Swart

“Al 65 van de 70 Antwerpse gemeenten hebben een eigen klimaatdoelstelling opgesteld”

In Kamp C in Westerlo zijn woensdag op het eerste ‘klimaatplatform’ van de provincie Antwerpen vertegenwoordigers van 39 Antwerpse gemeenten samengekomen om er hun duurzame klimaatacties van 2014 te evalueren.

De meest genomen maatregelen waren stookplaatsrenovaties, inzetten op duurzame mobiliteit, milieuvriendelijke openbare verlichting, duurzaam bouwen en kiezen voor hernieuwbare energie.

De bijeenkomst was bedoeld om inspiratie op te doen van elkaars initiatieven en om het ondersteunen van lokale besturen door de provincie op het vlak van klimaatdoelstellingen in de kijker te plaatsen, zodat meer gemeenten er in de toekomst gebruik van zouden maken. “Lokale besturen zetten steeds meer in op duurzaamheid: momenteel hebben al 65 van de 70 Antwerpse gemeenten een eigen klimaatdoelstelling opgesteld”, zegt Els Van Praet, adviseur milieu en duurzame ontwikkeling bij de provincie. “De focus ligt hier op maatregelen die de CO2-uitstoot van de eigen diensten reduceren.”

Elk van de deelnemende gemeenten mocht woensdag de projecten voorstellen waar ze de beste resultaten mee boekten. Sommige besturen kochten elektrische wagens of fietsen, anderen schakelden over op kraantjeswater, doven de openbare verlichting voortaan na middernacht of gingen voor energie-efficiëntie door stookplaats- of zwembadrenovaties.

Volgens provinciaal gedeputeerde voor duurzame ontwikkeling Rik Röttger (sp.a) trekken lokale besturen momenteel aan de klimaatkar in afwachting van ambitieuzere internationale klimaatdoelstellingen dan diegene die vandaag al bestaan. “Inzetten op klimaat is bovendien niet alleen goed voor het milieu, het geeft ook financiële ruimte” zegt hij. “En dat is in een periode waarin we als lokale besturen de broeksriem moeten aanhalen niet onbelangrijk.”