© ANP

© BELGA

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Planbureau: ‘Geen 59.000 nieuwe jobs, maar slechts 16.300’

Volgens het Planbureau levert het regeringsbeleid maar 16.300 bijkomende banen op en geen 59.000, zoals de Nationale Bank eerder becijferde.

De berekeningen over de effecten die het regeringsbeleid over vijf jaar zal hebben, lopen sterk uiteen. De Nationale Bank ziet er door die maatregelen 59.000 nieuwe jobs bijkomen, waarvan 33.300 door de indexsprong. Het Planbureau, dat ook de besparingen en andere fiscale maatregelen mee in rekening bracht, voorspelt maar 16.300 nieuwe banen.

De Kamercommissie Sociale Zaken had verschillende instanties, onder wie het Planbureau en de Nationale Bank, gevraagd om van verschillende maatregelen uit het regeerakkoord de effecten op jobcreatie en economische groei te berekenen.

De Nationale Bank bekeek de indexsprong, de vermindering van de werkgeversbijdragen, de verhoogde aftrek van beroepskosten en de verhoogde werkbonus voor de lage lonen. Die zorgen voor 59.000 extra jobs bovenop de nieuwe banen bij ongewijzigd beleid.

Fiscale maatregelen

Het Planbureau komt aan een veel lager jobresultaat, maar hield ook rekening met het jobverlies door (bepaalde) besparingsmaatregelen van de federale overheid en de deelstaten en met andere fiscale maatregelen. Die zorgen, alles samen, voor 29.000 jobs minder, zegt het Planbureau.

Alles samen verwacht het Planbureau in 2020 een daling van het reëel bbp met 0,4 procent en een jobgroei van 16.300 banen. Het reëel beschikbaar inkomen van de gezinnen zou met 1,2 procent dalen. Bij de Nationale Bank stijgt het reëel bbp tegen 2019 met 0,2 procent, het beschikbaar gezinsinkomen met 0,4 procent.