© Photo News

‘N-VA gijzelt werklozen om vermogenden niet te moeten aanspreken’

De roep van N-VA voor beperking van werkloosheidsuitkering in de tijd is een doorzichtig manoeuvre om meer fiscale rechtvaardigheid uit te stellen. Dat stelt een ‘geschokt’ ACV. N-VA-Kamerlid Zuhal Demir had in De Tijd gepleit om werkloosheidsuitkeringen na een tijd stop te zetten. ‘Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen.’

kidr

‘We moeten met extra hervormingen werklozen prikkelen om een baan te zoeken. Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen. Daarom is het zo’n goed idee de werkloosheidsuitkeringen te beperken in de tijd”, verklaarde Demir vanochtend in De Tijd. ‘Ik weet dat zoiets niet in het regeerakkoord staat, maar ik hoop dat de andere partijen nog bij hun verstand komen.’

‘Zo drijf je mensen in armoede’, reageert het ACV. ‘Het manoeuvre’ van Demir is volgens de christelijke vakbond ook doorzichtig: ‘Ze wil de stap naar meer fiscale rechtvaardigheid uitstellen en dus werklozen gijzelen om vermogenden niet te moeten aanspreken op hun rechtvaardige bijdrage.’

‘Uitkering afnemen verschuift alleen probleem’

Het ACV wijst erop dat mensen die zonder uitkering vallen, zich moeten richten tot het OCMW of de ziekteverzekering. ‘Je verschuift alleen het probleem. Bovendien zijn de werkloosheidsuitkeringen nu helemaal niet royaal, integendeel’, aldus het ACV, dat in de verhoging van de minimumuitkeringen die werd afgesproken in het sociaal akkoord, alleen maar een poging tot aansluiting bij de Europese armoedegrens ziet.

Het ACV beschuldigt Demir er tot slot van te laten uitschijnen dat alle werklozen profiteurs zijn en dat mensen geholpen worden door hun uitkering af te nemen. ‘Dat is een perfide redenering want er is met het activeringsbeleid dat in 2004 werd opgestart een sterke begeleiding van werkzoekenden en een sterke controle op werkbeschikbaarheid.’ ‘Meer jobs moeten er komen door de tax shift’. besluit de vakbond, die enkel gelooft in een gepast jobaanbod in de strijd tegen de werkloosheid.

ABVV: ‘Wachten tot deze kaart weer werd uitgespeeld’

Volgens het ABVV toont N-VA opnieuw het ware gelaat: ‘Na de zeer foute uitspraken van (Vlaams) minister van Armoedebestrijding Homans dat ‘het beter is voor kinderen die in armoede opgroeien om naar de kinderopvang te gaan dan te worden meegenomen op café’, nu de uitspraken over werklozen die wanneer hun rekeningen niet meer kunnen betalen wel snel een job zullen vinden.’

Het ABVV stelt dat het vorige week het ontwerpakkoord met de andere sociale partners niet goedkeurde net omdat werklozen erin worden gediscrimineerd. ‘Toch bestond N-VA het om aan te kondigen dat zij zelfs deze minimale welvaartsaanpassingen zullen contesteren. ‘Wat een ongelooflijke kilheid en onmenselijkheid! Maar langs de andere kant was het gewoon wachten tot wanneer deze kaart weer eens werd uitgespeeld.’

N-VA zou er volgens De Leeuw bewust voor kiezen mensen in de armoede te sturen, aldus De Leeuw, die daarbij verwijst naar tienduizenden schoolverlaters die volgens hem nu al bij het OCMW aankloppen omdat ze geen uitkering meer krijgen. ‘Een beperking in de tijd voor alle werklozen zou meer dan 10.000 extra mensen dezelfde weg doen opgaan.’