Jan Van der Perre

Oosterweelverbinding wordt in stukken aanbesteed

De Oosterweelverbinding, de nieuwe Scheldekruising die de Antwerpse Ring moet sluiten, wordt wellicht in verschillende delen aanbesteed. Dat heeft Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open Vld) dinsdag gezegd in de begrotingscommissie van het Vlaams Parlement. Hoe de 3,2 miljard euro die het project zal kosten in de begroting moet, hangt grotendeels af van de Europese Commissie.

De bouw van de Oosterweelverbinding is al jaren hét probleemdossier van de Vlaamse regering. De vorige bewindsploegen wilden het project - vanwege de grote bouwkost - buiten de begroting houden. Maar de Europese Commissie kon zich niet vinden in de constructie die daarvoor was opgezet.

Een werkgroep binnen de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), onderzoekt nu nieuwe pistes voor de financiering. Hun conclusies zijn nog niet goedgekeurd, maar minister Turtelboom liet haar licht al over de zaak schijnen in het Vlaams Parlement.

De minister vindt het aangewezen om de Oosterweelverbinding in meerdere deelprojecten aan te besteden. “Zo kan de marktcompetitie optimaal spelen en wordt het integrale risico niet bij één partij gelegd”.

Plan-Juncker

Voor de manier waarop de delen van het project in de begroting zal komen, kijkt de Vlaamse regering naar de Europese Commissie. Turtelboom hoopt dat het Oosterweelproject in aanmerking komt voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) uit het zogeheten plan-Juncker. “Het lijkt me dan ook wijs, alvorens definitieve keuzes te gaan maken, eerst nog even af te wachten in welke richting de Europese Commissie al dan niet bereid is om budgettaire versoepelingen gekoppeld aan bijvoorbeeld grote investeringsprojecten toe te staan”.

Ook de wijze van aanbesteden speelt een rol in die financiering. De BAM-werkgroep schuift volgens de minister vooral de zogenaamde “Engineer & Construct”-manier naar voor. “Deze manier van aanbesteden legt vrijheden en risico’s bij de private sector die bijdragen tot een stabieler project”, zei Turtelboom.

Zonder vertraging door procedures bij de Raad van State zou het finaal ontwerp en de bouwaanvraag er begin 2016 kunnen zijn en kunnen dan ook de aanbestedingsprocedures starten. Dit jaar starten al voorbereidende werken, zoals het aankopen van gronden, het verplaatsen van leidingen en saneringen. Daarvoor is in de begroting van dit jaar al 75 miljoen euro voorzien.

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring