© Jimmy Kets

Onmiddellijk ontslag voor Vlaams Bouwmeester

De Vlaamse regering stemt in met het ontslag met onmiddellijke ingang van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen.

'De Vlaamse regering heeft ingestemd met het ontslag met onmiddellijke ingang van de Vlaams Bouwmeester (Peter Swinnen, red.). Dat meldt N-VA-viceminister-president Liesbeth Homans vandaag namens de regering. Volgens Homans is de beslissing genomen na een auditrapport dat is opgesteld na een 'forensisch auditonderzoek'. Meer commentaar wil het kabinet niet kwijt.

'Deze beslissing is genomen op basis van een rapport van Audit Vlaanderen dat op 29 januari jl. aan de bevoegde administratie en aan de Vlaamse regering ter kennis is gegeven. Het rapport is opgesteld na een forensisch auditonderzoek bij de Vlaams Bouwmeester', luidt het in een mededeling.

'Gelet op de lopende procedures en met respect voor de privacy van de betrokken partijen wenst de Vlaamse regering hierover geen verdere verklaringen af te leggen', staat nog te lezen. Minsiter Homans laat wel weten dat de continuïteit van de Vlaams Bouwmeester is gegarandeerd. 'De adjunct-Vlaams Bouwmeester is gevraagd tijdelijk de leiding van de dienst waar te nemen', luidt het.

Peter Swinnen is architect en journalist, en werd in 2010 de derde Vlaamse Bouwmeester.

In juli 2014 besliste de regering Bourgeois dat de functie van Bouwmeester verdwijnt, en vervangen wordt door een college van vijf deeltijdse experts. Het ambtstermijn van Swinnen zou aflopen in 2015, maar dat lijkt hij dus niet langer af te wachten.

Nu in het nieuws