Homans treedt op tegen verdoken eigendommen van sociale huurders

Foto: LUMA

Homans treedt op tegen verdoken eigendommen van sociale huurders

Sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) rechtstreekse toegang tot het kadaster van de FOD Financiën. Dat moet komaf maken met mensen die zich een sociale woning toeëigenen, terwijl ze zelf een huis bezitten, meldt Het Nieuwsblad.

“Tot nu toe moesten sociale huisvestingmaatschappijen bij de FOD Financiën aankloppen, met de vraag om uit te zoeken of een aanvrager of bewoner van een sociale woning geen verdoken eigendommen had”, legt Vlaams Parlementslid Björn Anseeuw uit (N-VA), tevens lid van de Commissie Wonen. 

Vlot ging dat niet altijd en niet alle huisvestingsmaatschappijen deden systematisch zo’n onderzoek. “Sommige huisvestingsmaatschappijen vertrouwden dan maar op de zogenaamde ‘verklaring op eer’, waarbij iemand op zijn erewoord verklaarde geen eigendommen te hebben, iets waar in het verleden uiteraard veel kritiek op kwam”, aldus nog Anseeuw.

Minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) maakt het systeem daarom nu fors strenger.

.

Nu in het nieuws